Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Familie- en Jeugdrecht voor overheden

Steden en gemeenten komen in aanraking met het familierecht wanneer zij beslissingen moeten nemen over het verblijfsrecht en de staat van personen, zoals de voltrekking van een huwelijk, de goedkeuring van een wettelijke samenwoning en de erkenning van een kind. Onze familie- en jeugdrecht advocaten kunnen hierin bijstand verlenen, zowel adviserend als in het kader van een gerechtelijke procedure. Wij staan garant voor een menselijke aanpak en een oplossing op maat van uw juridisch probleem.

Burgerlijke stand

Verblijfsrecht

Burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de belangrijke taak om vaststellingen te doen over de staat van personen. Deze staat bepaalt de rechtspositie van een persoon in zijn familie en in de maatschappij, en onderscheidt hem van andere mensen. Hij maakt de akten van de burgerlijke stand op, waarin deze informatie terug te vinden is: naam, afstammingsband, nationaliteit, geslacht, huwelijkse staat,… Wanneer hierrond vragen zijn of fouten moeten rechtgezet worden, kan ons team van advocaten daarbij helpen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe moeten we een missing in een akte van de burgerlijke stand rechtzetten?
  • Kan een akte van de burgerlijke stand ook nietig verklaard worden?
  • Moet ik een verklaring wettelijke samenwoning opmaken wanneer er kennelijk sprake is van een schijnsituatie?
  • Wat als niet alle documenten kunnen aangeleverd worden om een huwelijksaangifte te akteren?

Verblijfsrecht

Steden en gemeenten krijgen als laagdrempelig aanpreekpunt vele vragen over hoe men vanuit het buitenland naar België kan afreizen om hier gedurende een zekere periode, dan wel permanent te verblijven; hoe men een onwettige verblijfstoestand in België kan regulariseren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, probeert men al eens creatief te zijn met andere juridische mogelijkheden, zoals een huwelijk, een wettelijke samenwoning of de erkenning van een kind. Wanneer een ambtenaar van de burgerlijke stand weigert om in dergelijke schijn-situaties een akte op te maken, dan kan hij voor de rechtbank ter verantwoording geroepen worden. Onze juridische bijstand kan in dergelijke procedures zeker een meerwaarde betekenen.

Meest gestelde vragen

  • Wij zijn gedagvaard voor de familierechtbank omdat wij een huwelijk weigeren te voltrekken, wat nu?
  • Wij zijn gedagvaard voor de familierechtbank omdat wij een wettelijke samenwoning niet goedkeurden, wat nu?
  • Wanneer is er sprake van een schijnerkenning en wat moet ik dan doen?

Wij staan u bij met straf advies

Caroline Boven

Familie- en Jeugdrecht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Lies Beuls

Familie- en Jeugdrecht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Lotte Geuens

Familierecht
[email protected]

Read more