Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Handels- en Economisch recht voor overheden

Overheden onderhouden voortdurend relaties met ondernemingen en particulieren. In hun rechtsbetrekkingen met ondernemingen worden overheidsinstanties in overeenkomsten niet altijd op gelijke voet behandeld. Soms moet dat ook niet gelet op de bijzondere positie die de overheid bekleedt.

Zowel bij de redactie, de ondertekening, de (problematische) uitvoering of bij de beëindiging van overeenkomsten is het aangewezen om alvorens bepaalde stappen worden ondernomen raad in te winnen bij een expert ter zake.

Commerciële contracten

Incasso

GDPR/AVG

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Commerciële contracten

In het dagelijks leven heeft een overheidsorgaan te maken met tal van commerciële overeenkomsten. Die overeenkomsten zijn vaak het resultaat van besprekingen, onderhandelingen, een offerte of een bestelbon. Met zulke documenten gaan regelmatig algemene voorwaarden gepaard. Het is belangrijk dat u als overheid dergelijke documenten laat opstellen of nalezen door een specialist ter zake.

Mogelijke problemen

  • Aan welke voorwaarden en wetgeving moet ik voldoen om contracten te kunnen afsluiten?
  • Mijn opdrachtnemer houdt zich niet aan zijn afspraken. Wat kan ik doen bij hoogdringendheid?
  • Ik ben een bestuurlijke overheid en wens een beroep te doen op bepaalde diensten. Waarmee moet ik rekening houden om een opdracht ook daadwerkelijk te kunnen gunnen?

Incasso

Als overheidsorgaan moet u nog geld (belastingen, sociale bijdragen, heffingen, taksen, …) ontvangen van een schuldenaar (particulier/onderneming) die niet wil of niet kan betalen en u vraagt zich af wat u kan doen om betaling te innen.

Meest gestelde vragen

Een schuldenaar / belastingplichtige wil niet betalen, wat kan de overheid doen?

GDPR/AVG

Meest gestelde vragen

  • Wat moeten we doen in geval van een datalek?
  • Welke maatregelen moeten wij nemen om de gegevens die wij hebben te beschermen?

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Als overheidsorgaan kampt u met een insolvente debiteur die reeds in faling is en u wil achterhalen wat u kan doen om betaling te bekomen. Misschien wenst u net een debiteur in faling te dagvaarden of zoekt u advies omdat een debiteur heeft aangekondigd een reorganisatie door te voeren.

Meest gestelde vragen

  • Welke bescherming is er voor overheidsschulden in het kader van een WCO of faillissement?
  • Kunnen wij de schulden verhalen op de bestuurder?

Wij staan u bij met straf advies

Peter Bouts

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Christoph Bielen

Handels- en Economisch recht, Privacy, Intellectuele rechten
[email protected]

Read more

Katleen Lemmens

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Charlotte Van Thienen

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Dogan Alper

Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Alexander Vanlessen

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Joost Peirelinck

Handels- en Economisch recht

Read More