Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Straf- en Strafprocesrecht voor overheden

Ook een overheidsinstantie kan als slachtoffer of zelfs verdachte in aanraking komen met een strafrechtelijke misdrijf. Uw overheidsinstelling en/of haar vertegenwoordigers kunnen beroep doen op ons gespecialiseerd en multidisciplinair team van strafpleiters voor bijstand, advies en verdediging. Wij begeleiden zowel slachtoffers, verdachten als veroordeelden in dossiers van fraude, valsheid, corruptie… Juridische diepgang en discretie staan bij ons centraal.

Verhoor en andere onderzoeksdaden

Dagvaarding

Slachtoffer

Procedure

Verhoor en andere onderzoeksdaden

U wordt als overheidsinstantie en/of als haar vertegenwoordiger uitgenodigd voor verhoor of krijgt te maken met een inval in uw instelling? Het is cruciaal om vanaf het prille begin een gespecialiseerde advocaat te raadplegen omdat uw verklaring belangrijke gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van uw zaak. Wij staan voor u paraat om u voorafgaand in te lichten over uw rechten en/of om u bij te staan bij uw verhoor voor de politie, douane, sociale inspectie of onderzoeksrechter. Juridische diepgang en discretie staan bij ons centraal.

Meest gestelde vragen

  • Er is een inval bij mijn overheidsinstelling, mogen alle documenten ingekeken worden en zelfs in beslag genomen worden?
  • Mogen mijn aangestelden ondervraagd worden?
  • Moet ik toegang geven tot alle bedrijfslokalen?
  • Wie is strafrechtelijk aansprakelijk binnen de overheid?
  • Kan ik als vertegenwoordiger van de overheid ook vervolgd worden?
  • Kan ik als overheid een schikking treffen met het Openbaar Ministerie, de BBI, de douane en de Sociale Inspectie?

Dagvaarding

Uw overheidsinstelling heeft een dagvaarding ontvangen? Dit betekent dat uw instelling betrokken is in een zaak die door de rechtbank zal worden behandeld. Ons team van strafpleiters heeft ruime ervaring in procedures voor de correctionele rechtbanken en hoven van beroep overal te lande. Voor de zwaarste misdaden treden wij op voor de volksjury van het hof van assisen. In laatste instantie, kan u naar het Hof van Cassatie trekken. Dit Hof oordeelt evenwel niet over de feiten en onderzoekt alleen of de wet werd nageleefd en of de procedureregels werd nageleefd. Onze afdeling strafrecht heeft de nodige expertise in huis en beschikt over het vereiste bijzonder getuigschrift om u ook in deze procedure van dienst te kunnen zijn.

Meest gestelde vragen

  • Ik heb als (vertegenwoordiger van een) overheidsinstelling een dagvaarding ontvangen voor de correctionele rechtbank of voor het hof van beroep. Raadpleeg ik best een advocaat? Moet ik daar persoonlijk aanwezig zijn?
  • Wordt de zaak gepleit op de datum vermeld in de dagvaarding?
  • Wat betekent de vermelding agendazitting?
  • Zal ik op de zitting geconfronteerd worden met de tegenpartij?
  • Wie is allemaal op de zitting aanwezig?
  • Hoe verloopt de zitting voor de rechtbank in strafzaken? Kan ik als bestuurder worden aangehouden op de zitting?

Slachtoffer

Als overheid kan u het slachtoffer worden van een misdrijf en daarbij potentieel (reputatie)schade oplopen bij bestuurders, burgers en handelspartners. Het kan hierbij gaan om informaticafraude, hacking, misbruik van vertrouwen, valsheid, bedrieglijk onvermogen, … Welke acties kan u ondernemen om die schade te beperken en te verhalen? Ons team heeft de nodige skills in huis om u van A tot Z doorheen het juridisch kluwen van strafrechtelijke procedures te loodsen. Samen met de afdelingen sociaal-, fiscaal – en administratief recht benaderen wij uw dossier bovendien vanuit een multidisciplinaire invalshoek.

Meest gestelde vragen

  • Hoe leg ik als overheidsinstantie strafklacht neer?
  • Ik werd als overheidsinstantie en/of als haar vertegenwoordiger slachtoffer, hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?
  • Ik werd als overheidsinstantie en/of als haar vertegenwoordiger slachtoffer van valsheid in geschriften/corruptie, wat kan ik doen?
  • Werd uw overheidsinstantie betrokken bij feiten van valsheid in geschrifte en/of corruptie? Wat zijn uw rechten?
  • Ik werd als overheidsinstantie en/of als haar vertegenwoordiger slachtoffer van hacking en informaticafraude, wat kan ik doen?
  • Mijn handelspartner/schuldenaar maakt zich bedrieglijk onvermogend? Wat kan ik daartegen ondernemen?
  • Mijn aangestelde werd betrapt op diefstal of misbruik van vertrouwen. Welke stappen kan ik best ondernemen?

Procedure

In een strafprocedure gelden strikte spelregels die moeten worden nageleefd: strakke termijnen en specifieke procedures. Politie, Procureur en onderzoeksrechter beschikken elk over specifieke en verregaande bevoegdheden, waaronder een huiszoeking, beslag, telefoontap, … Ook de procedure voor de rechtbank verloopt volgens specifieke regels. Bijstand van een gespecialiseerd advocaat is een must. Uw advocaat ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels, dit is cruciaal voor de bescherming van uw recht van verdediging en uw recht op een eerlijk proces.

Meest gestelde vragen

  • Mag de politie de computers van mijn instantie uitlezen?
  • Mag ik als vertegenwoordiger van een overheidsinstantie worden afgeluisterd?
  • Krijg ik mijn in beslag genomen auto’s of goederen ooit nog terug?
  • Ik krijg bezoek van de douaneautoriteiten of van de BBI? Moet ik alles zomaar toestaan?
  • De sociale inspectie over de vloer? Waar mag ik mij aan verwachten en hoever reikt de medewerkingsplicht?
  • Hoe verloopt een procedure voor het Hof van Cassatie?
  • Kan ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken?
  • Wanneer en onder welke voorwaarden kan ik een schikking treffen met het parket?
  • Hoe kan ik klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen?
  • Wanneer is mijn dossier verjaard?
  • Wanneer is er sprake van een procedurefout? Welke gevolgen heeft dit?

Wij staan u bij met straf advies

Jan Swennen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Lore Gyselaers

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Louisa Van Looy

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Charline Froyen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More