Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht voor overheden

Wilt u als publiekrechtelijk rechtspersoon advies en bijstand in uw positie als aandeelhouder, lid of bestuurder van een vennootschap, vereniging of stichting? Ons multidisciplinair team beantwoordt al uw vragen omtrent de oprichting, werking, deelname in of het einde van de onderneming. Wij begeleiden u doorheen alle stadia met de redactie van ontwerpen van overeenkomsten en behartigen uw belangen als advocaat in (kortgeding)procedures, onderhandelingen, bemiddeling en arbitrage. Tot slot verlenen wij directe bijstand op raden van bestuur en algemene vergaderingen.

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Start-up's / Scale-up's

M&A (Mergers & acquisitions)

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Naast de privaatrechtelijke rechtspersonen zijn ook publiekrechtelijke rechtspersonen gebaat bij advies en bijstand in hun positie als aandeelhouder/lid of bestuurder van vennootschappen, verenigingen of stichtingen.

Bij alle vragen omtrent de oprichting, de werking en governance, deelname in of het einde van een vennootschap, vereniging of stichting (in continuïteit of discontinuïteit) als aandeelhouder, bestuurder of lid staan wij u als gespecialiseerd en multidisciplinair team bij met advies op maat. Dat wil zeggen dat het advies wordt geformuleerd op basis van uw wensen en noden. Daarnaast adviseren en begeleiden wij u met de redactie van ontwerpen van overeenkomsten in alle stadia van de verschillende processen. Bovendien behartigen wij als advocaat uw belangen in (kortgeding)procedures, onderhandelingen, bemiddeling en arbitrage. Tot slot verlenen wij directe bijstand op raden van bestuur en algemene vergaderingen.

Start-up's / Scale-up's

Innoveren is geen vrijblijvende keuze meer, het is noodzakelijk om nog mee te kunnen in de digitale globalisering. Om een bepaald idee uitwerking te geven is er nood aan financiering om een Start-Up van de grond te krijgen. De financiering, die een vorm aanneemt van een lening, is aan een aantal voorwaarden verbonden.

Ons gespecialiseerd en multidisciplinair team ondersteunt en begeleidt Start-Ups en Scale Ups.

Meest gestelde vragen

  • Van wanneer is er sprake van een Start-Up?
  • Vanaf wanneer is er sprake van een Scale-Up?
  • Hoe wordt een Start-Up/Scale-Up gefinancierd?

M&A (Mergers & acquisitions)

Uitbreiding van ondernemingen vindt plaats door fusies en overnames: aandelenfusie (overname aandelen), bedrijfsfusie (overname activa/passiva) en de juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen).

Wij begeleiden onze cliënten in het gehele transactieproces van de redactie van een intentieverklaring (LOI/MOU), een non-disclosure agreement (NDA), een termsheet tot een closing. Wij hebben doorgedreven expertise omtrent:

 • Overnames, deelnemingen, joint ventures, asset deals, share deals, management buy ins of buy outs (MBO/MBI);
 • Onderhandelingsprocessen en waardering van ondernemingen (P/E ratio; EV/sales DCF, …);
 • Het opstellen van contractuele afspraken zoals LOI/MOU’s, NDA’s, termsheets, share purchase agreements (SPA);
 • De uitvoering van due diligence in de begeleiding van (ver)kopers;
 • Aandeelhouders-, stem-, optie-, samenwerkingsovereenkomsten (joint venture en strategic alliances) e.d.m..

Wij staan u bij met straf advies

Stefaan Lettens

Fiscaal, Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht
[email protected]

Read more

Neil Simons

Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht, Insolventie, Beslag
[email protected]

Read more

Dogan Alper

Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Roel Sprenghers

Vennootschapsrecht en Fiscaal recht

Read More