Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Arbeidsrecht voor particulieren

Onze arbeidsrechtelijke specialisten staan voor u klaar voor bijstand, advies en verdediging. Niet alleen wanneer u vragen hebt over uw rechten en plichten, maar ook wanneer u zich moet wenden tot de arbeidsrechtbank.

Werkzoekende of werknemer? We staan u altijd bij.

Werving en selectie

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag)

Werving en selectie

U bent op zoek naar een nieuwe job? Of u dient als werkloze of werkzoekende te solliciteren in het kader van het activeringsbeleid van de overheid? U wenst te weten wat uw plichten zijn, maar ook wat uw rechten zijn in dit traject. We proberen u wegwijs te maken in het geheel van rechten en plichten als sollicitant.

Meest gestelde vragen

  • Werving en selectie: wat is dat eigenlijk?
  • Moet ik ingaan op elke uitnodiging tot gesprek?
  • Welke documenten mag men van mij vragen (diploma’s, attest van goed gedrag en zeden, ….)?
  • Mag men mij proefarbeid laten verrichten?
  • Wat met de verplaatsingskosten?
  • Dien ik in te stemmen met een medisch onderzoek?
  • Wat met de vertrouwelijkheid en mijn privacy?
  • Ik ben niet gekozen als kandidaat: mag ik vragen naar de redenen waarom ik niet ben gekozen?
  • Ik ben van oordeel dat ik het slachtoffer ben van discriminatie tijdens de wervings- en selectieprocedure. Wat kan ik daarmee doen?
  • Ik ben geselecteerd, maar ik bereik geen akkoord met de kandidaat-werkgever omtrent de loon- en arbeidsvoorwaarden. Wat nu?
  • Ik word door de VDAB naar een kandidaat-werkgever gestuurd. Moet ik daarop ingaan? En wat als ik dit niet doe?

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Na een succesvolle sollicitatie is het moment aangebroken om over te gaan tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsrechtelijke specialisten staan u graag bij met het opmaken of nazien van een arbeidsovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  • Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk?
  • Welke vermeldingen dienen te worden opgenomen?
  • Wanneer moet de arbeidsovereenkomst worden ondertekend?
  • Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?
  • Moet ik een exemplaar meekrijgen?
  • Welke soorten van arbeidsovereenkomst bestaan er?
  • Wat met studentenarbeid?
  • Wat met uitzendarbeid?

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

In de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kunnen er zich verschillende gebeurtenissen voordoen die ervoor zorgen dat er tijdelijk geen uitvoering kan worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst.

Welke rechten en plichten heeft u als werknemer wanneer u geconfronteerd wordt met een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?

Meest gestelde vragen

  • Wat is een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als ik (langdurig) ziek ben?
  • Wat als ik zwanger ben en mijn werk niet langer kan uitvoeren?
  • Wat met ouderschapsverlof?
  • Wat met tijdskrediet?
  • Krijg ik loon tijdens de schorsing van de uitvoering van mijn arbeidsovereenkomst?
  • Wat met tijdelijke werkloosheid (economische werkloosheid, werkloosheid slecht weer, werkloosheid wegens overmacht, …..)

Einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag)

De arbeidsovereenkomst kan niet voor het leven worden aangegaan. Ooit zal er een einde komen aan de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.

Op welke wijzen kan de arbeidsovereenkomst tot een einde komen? Wat zijn mijn rechten en plichten? Waarop moet ik letten?

Meest gestelde vragen

  • Mijn werkgever heeft mij ontslagen: kan dat zomaar?
  • Moet mijn werkgever mij een ontslagvergoeding betalen?
  • Ik moet komen werken tijdens mijn opzegging, is dat correct?
  • Wat verstaat men onder het sollicitatieverlof?
  • Wanneer ben ik beschermd tegen ontslag en hoe werkt dat?
  • Mag de werkgever mijn functie wijzigen tijdens de opzeggingstermijn?
  • Hoelang bedraagt mijn opzeggingstermijn?
  • Wat is een verbrekingsvergoeding / ontslagvergoeding / opzeggingsvergoeding?
  • Hoe wordt die vergoeding berekend?
  • Wat verstaat men onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?
  • Bestaat het brugpensioen nog?

Wij staan u bij met straf advies

Geert Joosten

Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht, Sportrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More