Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Bouwrecht voor particulieren

Bouwen en verbouwen is voor de meeste mensen en bedrijven één van de grootste investeringen die ze in hun leven zullen doen. Ons team van specialisten kan u in dit bouwproces bijstaan, zowel om te adviseren bij het ondertekenen van de eerste contracten met de architect, aannemer en andere bouwpartners, om valkuilen te vermijden, als op het moment dat er zich problemen voordoen. We proberen te bemiddelen en onderhandelen waar mogelijk en u zo goed mogelijk te verdedigen in een procedure.

Ik ben bouwheer

Ik bouw via een sleutel-op-de-deur firma (Wet Breyne)

Ik ben eigenaar in een mede-eigendom

Bemiddeling

Ik ben bouwheer

Het afsluiten van een goed contract, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van het bouwproces, is van essentieel belang voor alle bouwpartners. We begeleiden u in elke stap van het proces, nog voordat de werken beginnen of nadat er zich een conflict voordoet, om u rechten op de best mogelijke manier te verdedigen.

Mogelijke problemen

  • De aannemer/architect legt ons een contract voor, waar moet ik op letten voordat ik dit teken?
  • Hoe kunnen wij ons gedurende het bouwproces het best beschermen aan de hand van een overeenkomst?
  • De aannemer vraagt de betaling van het saldo van zijn facturen, maar hij heeft de werken nog niet volledig uitgevoerd, wat kan ik doen?
  • Ik heb de indruk dat mijn aannemer en de architect onder één hoedje werken, hoe ga ik hiermee om?
  • De aannemer werkt niet verder en haalt de vooropgestelde deadline niet, wat kan ik doen?
  • De aannemer heeft zijn werken uitgevoerd, maar er zijn verschillende gebreken die de aannemer weigert te herstellen, wat kan ik doen?
  • De werf verloopt niet vlot, maar het is mij niet duidelijk, welke verplichting de bouwpartners precies hebben, hoe pak ik dit aan?
  • Kan ik de voorlopige oplevering van de werken weigeren?
  • Is de architect verplicht om werfverslagen op te stellen?
  • De aannemer komt niet meer opdagen op de werf, wat kan ik doen?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de coördinatie op de werf?
  • Ik ben een zelfbouwer, wat zijn dan mijn verplichtingen?
  • Mijn architect en aannemer hebben steeds discussie over de uitvoering van de werken, zodat we in een impasse zitten?
  • Mijn aannemer werkt in regie, maar ik heb totaal geen overzicht meer over wat er zal gefactureerd worden?
  • Ben ik verplicht een architect onder de arm te nemen om mijn bouwproject te begeleiden, nadat de bouwvergunning is afgeleverd?
  • De bouwwerken werden 5 jaar geleden opgeleverd, maar mijn dak lekt. Wie kan ik hiervoor aanspreken?
  • Kan ik de architect aanspreken op basis van de tienjarige aansprakelijkheid?
  • Mijn aannemer is failliet gegaan, wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Sluit ik best een ABR-verzekering af?
  • Is het voor mij interessant om een polis Wet Geens (fiscaal aftrekbare rechtsbijstand) af te sluiten?

Ik bouw via een sleutel-op-de-deur firma (Wet Breyne)

Vele mensen geven er de voorkeur aan om het bouwproces voor een groot deel uit handen te geven aan een bouwpromotor of projectontwikkelaar, zoals een sleutel-op-de-deur firma, die een woning op plan aanbiedt. De wet Breyne van 9 juli 1971, ook wel de Woningbouwwet genoemd beschermt de kandidaat-koper of bouwer uitgebreid op verschillende vlakken. We staan de koper steeds bij en geven een advies op maat, al voor de ondertekening van het contract of tijdens de uitvoering van de werken, zodat u precies weet wat uw positie is en waarop u op moet letten.

Mogelijke problemen

  • De bouwpromotor heeft mij een voorstel van contract voorgelegd, maar ik stel me toch vragen bij een aantal clausules, wat kan ik doen?
  • Mijn sleutel-op-de-deur firma werkt niet door en is al te laat om de woning op te leveren, wat kan ik doen?
  • De architect moet mij bijstaan, maar ik meen dat hij steeds de kant van de bouwpromotor kiest, wat kan ik doen?
  • In de overeenkomst in toepassing van de Wet Breyne was een boeteclausule voorzien, indien de werken niet tijdig werden opgeleverd. De uitvoeringstermijn gaat binnenkort verstrijken en de ruwbouwfase is nog niet beëindigd, wat kan ik doen?
  • De bouwpromotor heeft de voorlopige oplevering van de werken aangeboden, maar er zijn nog verschillende zaken niet in orde, kan ik de voorlopige oplevering weigeren en hoe pak ik dat aan?
  • Er zijn nog tal van gebreken niet opgelost en binnenkort verstrijkt de waarborgtermijn van 1 jaar na de voorlopige oplevering, wat kan ik doen om de definitieve oplevering te weigeren?
  • Ik heb 3 jaar geleden een woning gekocht, via een sleutel-op-de-deur-firma, maar beginnen er zich lekkages voor te doen aan de ramen, wat kan ik doen?
  • Mijn bouwpromor is failliet gegaan, maar ik heb problemen met mijn appartement dat ik 6 jaar geleden kocht, kan ik de architect of de aannemer aanspreken?
  • De werken werden opgeleverd en ik woon reeds in mijn appartement, maar ik heb mijn postinterventiedossier nog steeds niet ontvangen, wat kan ik doen?
  • Welke bouwverzekeringen kan ik in het kader van mijn bouwproject afsluiten om mijn risico's in te perken?

Ik ben eigenaar in een mede-eigendom

Indien u mede-eigenaar bent in een appartementencomplex of via een woning die u geërfd heeft met uw broers en zussen, zijn er heel wat specifieke regels om mee rekening te houden: wie draagt de kosten, hoe kunnen er beslissingen genomen worden, wat als ik het niet eens ben met de andere mede-eigenaars….. Ons team van specialisten bekijkt welke aanpak voor uw specifieke situatie het best is.

Mogelijke problemen

  • Wanneer moet er een syndicus worden aangesteld?
  • Wie moet er opdraaien voor de kosten van een lift die ik zelf nooit gebruik, aangezien ik op het gelijkvloers woon?
  • Hoe kan ik een Bijzondere Algemene Vergadering aanvragen?
  • Hoe moet ik de basisakte en het reglement van mede-eigendom interpreteren?
  • Ik ben niet tevreden met de gang van zaken binnen de VME, wat kan ik doen?
  • Mijn buur verzamelt een heleboel rommel in zijn garage en bij zijn voordeur, kan ik hier iets tegen doen?
  • Er doen zich waterinsijpelingen voor in de ondergrondse parkeergarage, wie kan ik hiervoor aanspreken?
  • Er doen zich verschillende lekken voor in de sanitaire buizen, maar de syndicus weigert om initiatief te nemen, hoe pak ik dit best aan?
  • Heb ik het recht om de rekeningen van de VME in te zien?
  • Hoe kan ik mijn standpunt duidelijk maken bij de Raad van mede-eigendom?

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenoplossing waarbij een derde partijen begeleidt in een poging om hen zelf te doen uitkomen op een akkoord dat geheel of deels een einde maakt aan hun geschil. Bemiddeling laat toe emotionele aspecten aan bod te laten komen, omgangsvormen te wijzen, de ander te erkennen, zelf erkend te worden en problemen op te lossen die de belangen van partijen bedreigen. Als advocaat-bemiddelaars kunnen wij jou helpen om ook op deze alternatieve manier een geschil tot een goed einde te brengen.

Neem een kijkje op onze bemiddelingspagina.

Meest gestelde vragen

  • Wat is bemiddeling? Wat is trajectbemiddeling?
  • Ben ik verplicht om te bemiddelen of kan ik direct een procedure voor de rechtbank starten?
  • Wat kost een bemiddeling?
  • Waarom zou ik voor bemiddeling kiezen?
  • Heeft een regeling die bij een bemiddelaar gemaakt wordt dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank?
  • Wie kan er allemaal aan een bemiddeling deelnemen?

Wij staan u bij met straf advies

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Maarten Broekx

Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more