Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Fiscaal recht voor particulieren

Ons kantoor heeft een multidisciplinair team van advocaten die gespecialiseerd zijn in fiscale problemen, zoals personenbelasting, BTW, erfbelasting, registratiebelasting en internationale fiscaliteit. Met de nodige discretie gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing op maat. Deze kan zowel bestaan uit fiscaal advies als procedurele bijstand en verdediging.

BTW

Erfbelasting

Registratiebelasting

Leegstandheffing

Personenbelasting

BTW

Als particulier wordt u dagelijks geconfronteerd met BTW, vaak onbewust. In principe zal u immers bij elke aankoop van goederen of diensten BTW moeten betalen. Ons team kan u helpen met alle mogelijke vragen en problemen die u hierbij ondervindt.

Meest gestelde vragen

  • Moet ik BTW betalen als ik goederen koop in het buitenland?
  • Wat als mijn leverancier of dienstverrichter het verkeerde BTW-tarief heeft aangerekend?
  • Wanneer moet ik als particulier een factuur vragen?
  • Wat zijn de voorwaarden voor het tijdelijk verlaagd tarief bij afbraak en heropbouw van woningen?
  • Is er BTW verschuldigd als ik goederen aankoop bij een webshop buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk?
  • Moet ik BTW betalen op de aankoop of renovatie van mijn woning, en zo ja, wat is het tarief?
  • Ik wil mijn woning en garage verhuren. Ben ik nu BTW-plichtig?

Erfbelasting

Wanneer een dierbare overlijdt, wordt u niet enkel geconfronteerd met het emotionele aspect van deze gebeurtenis, maar helaas ook met de problematiek van de erfbelasting. Dit kan aanleiding geven tot heel wat vragen, die wij graag voor u beantwoorden.

Meest gestelde vragen

  • Wie kwalificeert als erfgenaam?
  • Zijn de erfgenamen gehouden tot de schulden van de overledene?
  • Wanneer, hoe en door wie moet de aangifte nalatenschap worden ingediend?
  • Hoeveel erfbelasting zal ik als erfgenaam concreet moeten betalen?
  • Kan ik aanspraak maken op een vermindering van het tarief?
  • De Administratie is het niet eens met de aangifte, en wenst bijkomende belasting te heffen. Kan hiertegen iets worden ondernomen?
  • Een aantal erfgenamen betalen hun deel van de belasting niet. Moet ik hier nu voor instaan?
  • De overledene had goederen in het buitenland. Moet er daar ook erfbelasting worden betaald?
  • De overledene heeft vlak voor zijn overlijden nog heel wat goederen geschonken aan de kinderen. Moet hierop nog erfbelasting worden betaald?
  • Enkele maanden na het overlijden worden er nog bijkomende goederen van de overledene ontdekt. Moeten die nog bijkomend worden aangegeven?

Registratiebelasting

Bij tal van verrichtingen die u onderneemt, zal er registratiebelasting verschuldigd zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een woning koopt, een hypotheek afsluit of een onroerend goed schenkt aan uw kinderen. Deze belasting kan onverwacht een aanzienlijke extra kost vormen, waardoor u best goed geïnformeerd bent over de tarieven en de voorwaarden.

Meest gestelde vragen

  • Is er slechts registratiebelasting verschuldigd van zodra ik een akte heb laten verlijden bij een notaris?
  • Wat is het tarief van de registratiebelasting bij de aankoop van een woning?
  • Ik wil een onroerend goed in het buitenland schenken aan mijn kinderen. Is hierop ook registratiebelasting verschuldigd?
  • Ik heb een huurcontract afgesloten. Moet ik dit laten registreren?
  • Is er bij elke schenking registratiebelasting verschuldigd?
  • Hoe moet ik de registratiebelasting voldoen?
  • Binnen welke termijn moet ik de verschuldigde belasting betalen?
  • De fiscus vindt dat de waarde van mijn woning hoger is dan de prijs vermeld in de akte, en vindt dat er meer registratiebelasting moet betaald worden. Kan ik hiertegen iets ondernemen?

Leegstandheffing

Indien u eigenaar bent van een woning of een handelspand, moet u ervoor zorgen dat er steeds een effectieve benutting is van uw pand. Zo niet, kan u na een zekere tijd geconfronteerd worden met een zogenaamde leegstandheffing, een belasting die u moet betalen als uw pand een tijdlang leegstaat. Indien u hieromtrent vragen heeft, of het niet eens bent met de heffing, kan u steeds bij ons terecht.

Meest gestelde vragen

  • Ik verhuur een handelspand, maar de huurder heeft onverwacht de huurovereenkomst beëindigd. Ben ik meteen leegstandheffing verschuldigd?
  • Er worden aanzienlijke werken uitgevoerd in mijn pand, waardoor dit een tijdlang niet kan worden gebruikt. Kan ik dit inroepen om de leegstand te verantwoorden?
  • Mijn woning staat al een tijdje leeg, omdat ik verhuisd ben naar het buitenland en nog geen huurder heb gevonden. Ben ik leegstandheffing verschuldigd?
  • Ik heb een bericht gekregen dat mijn handelspand is opgenomen in de inventaris voor leegstaande gebouwen. Kan ik hiertegen iets ondernemen?
  • Ik heb een aanslagbiljet leegstandheffing ontvangen. Ik ben het echter niet eens met deze heffing. Kan hiertegen nog iets worden ondernomen?
  • Na een periode van leegstand is mijn pand terug verhuurd. Hoe maak ik duidelijk aan de overheid dat mijn pand niet langer leegstaat?

Personenbelasting

Elke particulier die in België woont, werkt, een woning bezit,… krijgt jaarlijks te maken met de personenbelasting. Maar wat als u het niet eens bent met de fiscus omtrent de verschuldigdheid of de berekening van deze belasting? Of omgekeerd, wat als de fiscus niet akkoord gaat met de inkomsten of kosten die u heeft aangegeven? Ons team kan u helpen met alle mogelijke vragen en problemen die u hierbij ondervindt.

Meest gestelde vragen

  • Ik heb geen aangifte ingediend in de personenbelasting voor een bepaald jaar, of ik heb bepaalde inkomsten niet aangegeven. Wat zijn de gevolgen?
  • De fiscus wil de opbrengsten van privébeleggingen die ik heb ontvangen belasten, moet ik hiermee akkoord gaan?
  • Ik woon in België, maar werk in Nederland voor een Nederlandse werkgever. Hoe en waar moet ik mijn beroepsinkomsten aangeven?
  • Word ik belast wanneer wij onze gezinswoning verkopen ?
  • Ik ben eigenaar van een vakantiewoning op Ibiza, die ik wel/niet verhuur. Moet ik dit aangeven? Wat moet ik aangeven?
  • Een vennootschap huurt een deel van een woning waarvan ik eigenaar ben. Zijn deze huurinkomsten belastbaar, en ten belope van welk bedrag?
  • Ik verhuur een appartement aan een privépersoon die, hoewel het contractueel verboden is, de huur in aftrek brengt als beroepskost omdat hij er beroepsactiviteiten in uitoefent. Wat zijn de gevolgen en wat kan ik doen?
  • Ouders betalen alle kosten die verband houden met het verblijf van hun studerende dochter of zoon in een andere stad. Zijn de kosten als onderhoudsgeld aftrekbaar?
  • Ik ben zelfstandige en wil mijn wagen, die nog niet volledig is afgeschreven, verkopen met meerwaarde. Word ik hier op belast?

Wij staan u bij met straf advies

Stefaan Lettens

Fiscaal, Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht
[email protected]

Read more

Annemiek Lewandowski

Fiscaal Recht
[email protected]

Roel Sprenghers

Vennootschapsrecht en Fiscaal recht

Read More