Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Handels- en Economisch recht voor particulieren

Als consument kom je regelmatig in aanraking met offertes, algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, aannemers, verkopers, banken, maar ook met diverse soorten overeenkomsten. In je hoedanigheid van consument word je in grote mate beschermd in je betrekkingen met ondernemingen of overheden, maar is het niet altijd even eenvoudig om je weg te vinden in deze regelgeving.

In al deze (maar ook andere) documenten is de wederpartij gehouden om welbepaalde informatie op te nemen. In het bijzonder wanneer het gaat om consumenten, een specifieke groep die de wetgever extra wil beschermen.

Zowel bij de ondertekening van overeenkomsten als tijdens de (problematische) uitvoering of bij de beëindiging ervan is het aangewezen om alvorens je bepaalde stappen onderneemt raad in te winnen bij een expert ter zake.

Bank- en kredietrecht

Commerciële contracten

Incasso

Intellectuele rechten, media en GDPR

GDPR/AVG

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Consumentenbescherming

Marktpraktijken

Bemiddeling

Bank- en kredietrecht

Er zijn een heel aantal rechtsregels waarbij u als consument wordt beschermd ten opzichte van een bank en haar acties. Het is aangewezen dat u zich voorafgaand aan de ondertekening van documenten, de inschrijving in beleggingen of in geval van problemen achteraf goed laat informeren en bijstaan in de juridische regels rond het financiële reilen en zeilen. In het bijzonder wanneer er sprake is van de door een bank bedongen zekerheidsrecht zoals pand- en hypotheekrechten, borgtochten of achtergestelde leningen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik mijn bank aansprakelijk stellen?
  • Kan mijn bank mijn krediet/lening zomaar opzeggen?
  • Welke kosten mag de bank mij aanrekenen?
  • Hoeveel funding loss (wederbeleggingsvergoeding) moet ik betalen?
  • Kan de bank beslag leggen op mijn woning?
  • Kan de bank mijn bankrekening opzeggen?
  • Kan de bank mij zomaar een lening weigeren?
  • Wat is borgtocht?
  • Wat is een achtergestelde lening?
  • Wat zijn zekerheidsrechten?
  • Wat is een pandrecht?
  • Is mijn rentevoet te hoog?
  • Hoe kan ik mijn lening herzien?
  • Hoe kan ik mijn lening/hypotheek heropnemen?
  • Wat als ik mijn lening niet kan betalen?
  • Wat is een bankwaarborg?
  • Kan de bank mijn goederen (tv, meubels, tafel, huis, auto, …) verkopen?
  • Kan de bank mijn auto verkopen?
  • Kan de bank mijn huis verkopen?
  • Wat is een kredietbemiddelaar?
  • Wat is Ombudsfin?
  • Welke informatieverplichtingen heeft de bank inzake beleggingen/investeringen?

Commerciële contracten

Commerciële overeenkomsten zijn doorgaans contracten met een commerciële strekking . Vaak voorkomende commerciële overeenkomsten zijn bijvoorbeeld: aannemings-, dienstverlenings-, opstal-, huur-, verkoop-, serviceovereenkomsten en nog meer. Daarnaast wordt een consument doorgaans geconfronteerd met de algemene voorwaarden van een onderneming. De complexiteit die hiermee gepaard gaat noodzaakt een consument doorgaans tot gedegen juridisch advies en bijstand, maar vooral tot waakzaamheid alvorens over te gaan tot ondertekening van zulke overeenkomsten. Ook bij de beëindiging van deze type van overeenkomsten is het opletten geblazen.

Incasso

U moet nog geld ontvangen van een schuldenaar die niet wil of niet kan betalen en u vraagt zich af wat u kan doen om betaling te innen. In het tegenovergestelde geval wordt u aangesproken door een schuldeiser, een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder om een bepaalde som te voldoen tegen een bepaalde datum. U ervaart moeilijkheden of u betwist dat u die som moet betalen en wil graag weten wat u kan doen.

Wanneer u geld leent aan iemand of een entiteit is het aangeraden dat u daarvoor best een leningsovereenkomst opstelt of dat u dat laat doen om de rechten en verplichtingen van alle partijen vast te leggen om discussies achteraf te vermijden.

Mogelijke problemen

  • Ik heb een kennis of familielid geld geleend maar we hebben de afspraken niet schriftelijk vastgelegd. Wat kan ik doen om deze schuld te innen?
  • Wat moet ik doen om een lening die ik toesta aan een familielid of kennis later te kunnen invorderen indien deze niet vrijwillig wordt terugbetaald ?

Intellectuele rechten, media en GDPR

In de (digitale) wereld met tal van softwareapplicaties en sociale netwerksites is het belangrijk om te weten welke informatie, beelden, tekeningen en dergelijke u mag gebruiken. Deze kunnen behoren tot de intellectuele eigendom van iemand anders of u wil net uw eigen intellectueel (net)werk beschermen zodat anderen daar geen gebruik van (kunnen) maken.

Daarnaast kan u vragen hebben op het gebruik van uw recht op afbeelding (portretrechten), recht om vergeten te worden, privacy, vrijheid van meningsuiting en laster & eerroof.

Mogelijke problemen

  • Welke foto’s mag ik op mijn blog of website gebruiken?
  • Iemand gebruikt een foto die ik gemaakt heb. Mag dat zomaar?
  • Mag ik programma’s van het internet downloaden en gebruiken?
  • Kan ik weigeren dat een foto, waar ik op sta, publiek wordt gemaakt?
  • Wat kan ik doen als een foto van mij op het internet staat?
  • Waarvoor mogen mijn gegevens gebruikt worden?
  • Kan ik eisen dat mijn gegevens verwijderd worden?
  • Hoe weet ik wie welke gegevens van mij bijhoudt?

GDPR/AVG

De doorgedreven informatisering brengt met zich mee dat overheden en ondernemingen uw persoonsgegevens niet zomaar mogen gebruiken of bijhouden. Het gebruik van persoonsgegevens en uw privacy is nauw gereguleerd.

Meest gestelde vragen

  • Wat is KYC?
  • Hoe voldoe ik aan de KYC-verplichting?
  • Wat is een UBO-register en welke informatie wordt daarin bijgehouden?
  • Welke informatie mag ik opvragen in het kader van antiwitwasbepalingen?
  • Hoe lang ik mag ik persoonsgegevens bijhouden?
  • Is een privacy policy verplicht?
  • Is een DPO verplicht?
  • Welke cookies zijn toegelaten?
  • Waarvoor mogen mijn gegevens gebruikt worden?
  • Kan ik eisen dat mijn gegevens verwijderd worden?
  • Hoe weet ik wie welke gegevens van mij bijhoudt?

Insolventie, reorganisatie en zekerheden

Omtrent de gevolgen van uw overeenkomst met een gefailleerde onderneming of een onderneming in reorganisatie of een schuldenaar onderworpen aan een collectieve schuldenregeling laat u zich best adviseren door één van onze specialisten. Ook wanneer u zelf een collectieve schuldenregeling wenst op te starten.

Meest gestelde vragen

  • Wat gebeurt er als mijn contractspartij failliet wordt verklaard?
  • Blijft mijn overeenkomst verder lopen?
  • Kan ik mijn geld recupereren?
  • Wat is een collectieve schuldenregeling, wat zijn de gevolgen?

Consumentenbescherming

U gaat in het dagelijks leven meer overeenkomsten aan dan u denkt. U brengt uw auto binnen voor onderhoud, u sluit een abonnement voor uw mobiele telefoon, u koopt een tweedehandsvoertuig, boekt online vliegtickets… Al deze handelingen brengen overeenkomsten tot stand, met elk specifieke regels en gevolgen.

Wat als uw contractpartij haar afspraken niet nakomt? Zijn de algemene voorwaarden van uw contractspartij u tegenstelbaar? U betaalde uw factuur mogelijk te laat, zijn de interesten en de kosten die u worden aangerekend terecht? Welke garantie dient uw contractpartij u te verlenen? Gelden voor tweedehands aankopen dezelfde regels?

Meest gestelde vragen

  • Ik heb een contract getekend van een vertegenwoordiger die bij mij thuis aanbelde, kan ik hier nog onderuit?
  • Welke garantie heb ik op een product?
  • Ik heb iets tweedehands gekocht, heb ik hier ook garantie op?
  • Ik heb op eBay een ticket gekocht voor een uitverkocht concert en heb het dubbele betaald maar ik mag niet binnen, kan dit zomaar?

Marktpraktijken

Als consument bent u beschermd en geniet u van bepaalde rechten, meer bepaald als het gaat om prijsaanduidingen en prijsverminderingen, etikettering, openingsuren, uitverkopen (solden), herroepingstermijnen, verkoop op afstand, vergelijkende reclame, geschillen en klachten en dergelijke meer.

Meest gestelde vragen

  • Ik heb online een bestelling geplaatst, kan ik nog kosteloos annuleren?
  • Heb ik altijd een herroepingstermijn?

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenoplossing waarbij een derde partijen begeleidt in een poging om hen zelf te doen uitkomen op een akkoord dat geheel of deels een einde maakt aan hun geschil. Bemiddeling laat toe emotionele aspecten aan bod te laten komen, omgangsvormen te wijzen, de ander te erkennen, zelf erkend te worden en problemen op te lossen die de belangen van partijen bedreigen. Als advocaat-bemiddelaars kunnen wij jou helpen om ook op deze alternatieve manier een geschil tot een goed einde te brengen.

Neem een kijkje op onze bemiddelingspagina.

Meest gestelde vragen

  • Wat is bemiddeling? Wat is trajectbemiddeling?
  • Ben ik verplicht om te bemiddelen of kan ik direct een procedure voor de rechtbank starten?
  • Wat kost een bemiddeling?
  • Waarom zou ik voor bemiddeling kiezen?
  • Heeft een regeling die bij een bemiddelaar gemaakt wordt dezelfde waarde als een vonnis van de rechtbank?
  • Wie kan er allemaal aan een bemiddeling deelnemen?

Wij staan u bij met straf advies

Peter Bouts

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Christoph Bielen

Handels- en Economisch recht, Privacy, Intellectuele rechten
[email protected]

Read more

Katleen Lemmens

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Charlotte Van Thienen

Handels- en Economisch recht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Dogan Alper

Vennootschaps-, Verenigings- en Rechtspersonenrecht, Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Alexander Vanlessen

Handels- en Economisch recht
[email protected]

Read more

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Joost Peirelinck

Handels- en Economisch recht

Read More