Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Straf- en Strafprocesrecht

Met welk type misdrijf u ook wordt geconfronteerd, ons gespecialiseerd en multidisciplinair team van strafpleiters staat permanent voor u klaar voor bijstand, advies en verdediging. We staan dagelijks aan de zijde van zowel slachtoffers, verdachten als veroordeelden en dit in dossiers van verdovende middelen, zedenfeiten, witwas, diefstal, geweld, …  Juridische diepgang en discretie staan bij ons centraal.

Verhoor en andere onderzoeksdaden

Dagvaarding

Slachtoffer

Aangehouden

Verdachte

Veroordeelde

Procedure

Verhoor en andere onderzoeksdaden

U wordt uitgenodigd voor verhoor? Het is noodzakelijk om vanaf het prille begin een gespecialiseerde advocaat te raadplegen omdat uw verklaring belangrijke gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van uw zaak. We staan voor u paraat om u voorafgaand in te lichten over uw rechten en/of om u bij te staan bij uw verhoor voor de politie, douane, sociale inspectie of onderzoeksrechter.

Meest gestelde vragen

  • Een uitnodiging tot verhoor in de bus, wat nu?
  • Is mijn advocaat best aanwezig bij een verhoor?
  • Valt de bijstand van een advocaat onder de dekking van mijn verzekering?

Dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen? Dit betekent dat u betrokken bent in een zaak die door de rechtbank zal worden behandeld. Ons team van strafpleiters heeft ruime ervaring in procedures voor de correctionele rechtbanken en hoven van beroep. Voor de zwaarste misdaden treden we op voor de volksjury van het hof van assisen. Onze afdeling strafrecht heeft de nodige expertise in huis en beschikt over het vereiste bijzonder getuigschrift om u ook in deze procedure van dienst te kunnen zijn.

Meest gestelde vragen

  • Ik heb een dagvaarding ontvangen voor de correctionele rechtbank of voor het hof van beroep. Raadpleeg ik best een advocaat? Moet ik daar persoonlijk aanwezig zijn?
  • Wordt de zaak gepleit op de datum vermeld in de dagvaarding?
  • Wat betekent de vermelding agendazitting?
  • Zal ik op de zitting geconfronteerd worden met de tegenpartij?
  • Wie is allemaal op de zitting aanwezig?
  • Hoe verloopt de zitting voor de rechtbank in strafzaken? Kan ik worden aangehouden op de zitting?

Slachtoffer

U werd het slachtoffer van een misdrijf? U zit ongetwijfeld met veel vragen over het onderzoek, het verloop van de procedure, de zitting, de mogelijkheid tot schadevergoeding, … Ons team is uw bondgenoot van begin tot het einde.

Meest gestelde vragen

  • Hoe leg ik klacht neer?
  • Ik werd slachtoffer, hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?
  • Kan ik een contactverbod nastreven?
  • Wanneer kan ik naar het Slachtofferfonds?
  • Word ik op de hoogte gebracht als de dader terug vrij komt?
  • Ik werd aangerand/verkracht, wat nu?
  • Ik werd het slachtoffer van geweld.
  • Ik werd het slachtoffer van bedreiging.
  • Ik werd het slachtoffer van diefstal of een inbraak in mijn woning.
  • Ik werd het slachtoffer van afpersing.
  • Ik werd het slachtoffer van stalking.
  • Ik werd het slachtoffer van oplichting (via internet).
  • Werd uw naaste gedood/vermoord/met geweld om het leven gebracht?
  • Wat is dader-slachtoffer bemiddeling?
  • Wat is een SAS-kit?
  • Valt de bijstand van een advocaat onder de dekking van mijn verzekering?

Aangehouden

Uw partner of iemand van uw familie is gearresteerd? Het is mogelijk dat deze voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter die beslist of verdere aanhouding nodig is. De onderzoeksrechter kan beslissen om de aanhouding in de gevangenis te laten doorgaan of om deze via thuisdetentie (enkelband) te laten verlopen. Een vrijlating onder strikte voorwaarden is eveneens een mogelijkheid. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is aangewezen. Er staat veel op het spel.

Meest gestelde vragen

  • Wat houdt een arrestatie in en hoelang mag deze duren?
  • Wat is de rol van de onderzoeksrechter en waarover beslist deze ?
  • Een enkelband tijdens de voorlopige hechtenis. Hoe zit dat?
  • Welke rechten heb ik tijdens de voorlopige hechtenis? Is hoger beroep mogelijk?
  • Wat betekent een vrijlating onder voorwaarden? En hoelang geldt dit?
  • Welke documenten of stukken kunnen eventueel nuttig zijn om over te maken aan de onderzoeksrechter?
  • De zaak wordt opgeroepen voor de raadkamer? Wat houdt deze procedure in?
  • Wat is een Europees aanhoudingsbevel en onder welke voorwaarden kan ik als buitenlander worden uitgeleverd?

Verdachte

U wordt verdacht van een misdrijf? Aarzel niet om beroep te doen op ons gespecialiseerd team voor advies en bijstand. We behartigen uw belangen met veel gedrevenheid en waken over het correct verloop van de procedure.

Meest gestelde vragen

  • Ik word uitgenodigd voor verhoor.
  • Ik ontvang een dagvaarding, welke zijn mijn rechten?
  • Ik word verdacht van teelt/aanmaak/invoer/uitvoer/verkoop/ van verdovende middelen
  • Ik word verdacht van een synthetisch drugslabo.
  • Ik word verdacht van een cannabisplantage.
  • Er werd cannabis aangetroffen in mijn woning, wat nu?
  • Cannabis, hennep, CBD, hoe zit dat wettelijk?
  • Kan ik een schikking treffen met het Openbaar Ministerie, de BBI, de douane en de Sociale Inspectie?
  • Ik word verdacht van verkrachting, wat nu?
  • Ik word verdacht van aanranding van de eerbaarheid, wat nu?
  • Ik word verdacht van valsheid in geschrifte, fraude, oplichting, slagen en verwondingen, diefstal, BTW carrousel…., wat nu?
  • Ik word verdacht van doodslag/moord, wat nu?
  • Moet ik mij aan onaangename media-aandacht verwachten/mag mijn naam in de pers genoemd worden?
  • Wanneer verjaren oude zedenzaken?

Veroordeelde

U werd definitief veroordeeld door de correctionele rechtbank, het hof van beroep of het hof van assisen? We bekijken samen met u de praktische gevolgen van de veroordeling en welke de mogelijkheden zijn op vlak van strafuitvoering en/of de strafuitvoeringsrechtbank. Gedurende de volledige strafuitvoering kunt u rekenen op de gespecialiseerde expertise van ons team.

Meest gestelde vragen

  • Ik ben veroordeeld, moet ik naar de gevangenis?
  • Ik ben veroordeeld, wat komt er op mijn strafblad en voor hoelang?
  • Kan ik mijn strafblad terug blanco krijgen?
  • Ik werd veroordeeld en ben het hier niet mee eens, kan ik in hoger beroep gaan?
  • Ik werd veroordeeld zonder dat ik daarvan op de hoogte was, kan ik nog iets ondernemen?
  • Ik ben veroordeeld tot een werkstraf, hoe verloopt dit?
  • Ik ben veroordeeld, kom ik in aanmerking voor een enkelband en kan ik nog gaan werken?

Procedure

In een strafprocedure gelden strikte spelregels die moeten worden nageleefd: strakke termijnen en specifieke procedures. Politie, procureur en onderzoeksrechter beschikken elk over specifieke en verregaande bevoegdheden, waaronder een huiszoeking, beslag, telefoontap, … Ook de procedure voor de rechtbank verloopt volgens specifieke regels. Bijstand van een gespecialiseerd advocaat is een must. Uw advocaat ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels, dit is noodzakelijk voor de bescherming van uw recht van verdediging en uw recht op een eerlijk proces.

Meest gestelde vragen

  • Mag de politie mijn gsm en/of mijn computer uitlezen?
  • Mag ik worden afgeluisterd?
  • Moet ik verplicht DNA afstaan?
  • Ben ik verplicht om vingerafdrukken te laten nemen?
  • Krijg ik mijn in beslag genomen auto of goederen ooit nog terug?
  • De politie aan de deur, ben ik verplicht deze binnen te laten voor een huiszoeking?
  • Hoe verloopt een procedure voor het Hof van Cassatie?
  • Kan ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken?
  • Wanneer en onder welke voorwaarden kan ik een schikking treffen met het parket?
  • Wat is een strafbemiddeling?
  • Hoe kan ik klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen?
  • Wanneer is mijn dossier verjaard?
  • Wanneer is er sprake van een procedurefout? Welke gevolgen heeft dit?

Wij staan u bij met straf advies

Jan Swennen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Lore Gyselaers

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Louisa Van Looy

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Charline Froyen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More