Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DRONES: eindelijk een wettelijke regeling

  • Algemeen

In België ontbrak tot voor kort een duidelijk wettelijk kader. Daar kwam verandering in met de aankondiging van het Koninklijk Besluit (KB) dat het privaat en commercieel gebruik van drones regelt.

Dit KB aangaande het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim of de meer gangbare term drone (RPA, Remotely Piloted Aircraft ) werd op 15 april 2016 gepubliceerd en vanaf 25 april 2016 werd het KB van kracht.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het privé-gebruik en het professioneel gebruik, waarbij men een onderverdeling in 3 categorieën maakt:

a/ privé-gebruik: drones tot 1 kilo die tot 10 meter hoog mogen gaan

In dit geval mag men niet vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een burgerlijk of militair luchtvaartterrein, noch mag men vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, een nucleaire installatie of een groot aantal mensen in open lucht.

Daarbij moet men zich steeds houden aan de wetgeving inzake privacy.

b/ professioneel gebruik klasse 1: drones tot 150 kilo die tot 90 meter hoog mogen gaan

Deze activiteiten worden beschouwd als een gematigd tot hoog risico.

De regels van klasse 1 veronderstellen o.a. een minimale leeftijdsgrens voor de bestuurder van 18 jaar, het slagen voor een theoretisch en een praktisch examen en het beschikken over een medisch attest, registratie en een aansprakelijkheidsverzekering.

c/ professioneel gebruik klasse 2: drones tot 5 kilo die tot 45 meter hoog mogen gaan

Deze activiteiten worden beschouwd als een laag risico.

De regels in klasse 2 veronderstellen o.a. een minimale leeftijdsgrens voor de bestuurder van 16 jaar, het afleggen van een praktisch examen, een voldoende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een registratie.

De regelgeving voorziet twee uitzonderingen, in welk geval het KB niet van toepassing is:

1.  De drone wordt uitsluitend binnen in een gebouw gebruikt

2.  De drone wordt ingezet voor militaire activiteiten, douaneactiviteiten, politionele activiteiten, opsporing en redding, brandbestrijding, kustbewaking of soortgelijke operaties.

Ongeacht aan welke regels men onderworpen is, blijft men als bestuurder altijd verantwoordelijk voor zijn drone. Het is dus wijselijk om na te gaan of mogelijke schade door de polis burgerlijke aansprakelijkheid wordt gedekt.

Karen Kelchtermans