Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Droogteschade moet worden vergoed

  • Bouwrecht
  • Vastgoed

Grondwettelijk hof

In mijn vorige artikelen gaf ik reeds meer duiding omtrent ‘schade door grondverzakking’ en de ‘droogtewet’ die door de verzekeraars werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars was begin vorig jaar, immers naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de interpretatieve wet aan te vechten die de verzekeraars verplichtte droogteschade aan woningen te dekken via de brandverzekering.

Door de klimaatverandering en alsmaar toenemende droogte van de voorbije jaren ondervinden alsmaar meer huiseigenaars schade aan hun woning omdat door de droogte de ondergrond krimpt. Hierdoor kunnen er verzakkingen en scheuren ontstaan, met soms verregaande schade tot gevolg. Een Pano-reportage van maart 2021 bracht deze schrijnende situaties in beeld, waarbij de schade aan sommige woningen opliep tot meer dan 100.000,00 EUR en sommige eigenaars hun woning zelfs volledig dienden af te breken.

 

Financieel verlies

De omvang van de mogelijke schadegevallen is dan ook enorm en de verzekeringssector heeft geen reserves aangelegd voor dergelijke dossiers.

Ze vrezen dan ook ernstige financiële verliezen te lijden, reden waarom zij het Grondwettelijk Hof verzochten om de droogtewet voorlopig al op te schorten.

 

Blijven vergoeden

Het Grondwettelijk Hof ging evenwel niet in op de vraag van de verzekeringssector en besloot de interpretatieve wet niet te schorsen.

De verzekeraars moeten de droogteschade aldus blijven vergoeden tot het Hof heeft beslist of de interpretatieve wet moet worden vernietigd.

Wanneer deze beslissing omtrent de eventuele vernietiging zal genomen worden is niet bekend, maar verwacht wordt dat deze beslissing in 2023 zal vallen.

Wordt u intussen geconfronteerd met een schadegeval? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.