Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

‘Droogtewet’ wordt door verzekeraars aangevochten bij het Grondwettelijk Hof

  • Bouwrecht

Interpretatieve wet

Door de klimaatverandering worden we alsmaar vaker geconfronteerd met lange droge periodes. Vele woningen worden hierdoor getroffen door verzakkingen als gevolg van de inkrimping van de bodem, vaak met ernstige scheuren en stabiliteitsproblemen tot gevolg.

De brandverzekering bleek in vele gevallen deze schade niet te dekken, doordat de wettekst te veel ruimte open liet voor interpretatie en volgens de verzekeraars de schade door inkrimping van de bodem niet viel onder de waarborg natuurrampen.

Een interpretatieve wet moest duidelijkheid brengen en moest ertoe leiden dat ook droogteschade aan woningen verzekerd was door de brandverzekering.

U kan hier meer over lezen in mijn vorig artikel.

 

Grondwettelijk hof

De koepel van Belgische verzekeraar, Assuralia, stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om deze interpretatieve wet te schorsen.

Volgens Assuralia leidt de wetswijziging tot meer onzekerheid omdat de brandverzekering alleen de gevolgschade dekt en de verzekering enkel de kosten draagt voor het herstel van de barsten in de muur maar niet voor de aanpassing van de fundamenten van de woning.

Vele verzekeraars zit tevens verveeld met het feit dat er geen reserves werden aangelegd voor dergelijke schadedossiers. De droogteschade is een vrij recent fenomeen dat dateert van na de invoering van de wet op natuurrampen in 2005.

Door de schorsing aan te vragen bij het Grondwettelijk Hof hoopt Assuralia samen met de overheden een duidelijke oplossing uit te werken voor de droogteproblematiek.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal alleszins niet voor morgen zijn en valt te verwachten in 2023.

Heeft u vragen omtrent een schadegeval? Aarzel dan zeker niet om ons team bouwrecht te contacteren!