Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

EUROPEES HOF VAN JUSTITIE : PAKKETREIZIGER HEEFT RECHT OP KORTING ALS PAKKETREIS DOOR COVIDBEPERKINGEN WORDT GETROFFEN

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Reizigers hebben recht op een prijsverlaging van hun pakketreis als zij tijdens hun vakantie getroffen worden door onverwacht opgelegde coronamaatregelen.

Dat is een opmerkelijke recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg die gepubliceerd werd op 12 januari 2023.

Twee Duitsers hadden een pakketreis geboekt bij hun reisagent voor twee weken naar Gran Canaria en dit vanaf 13 maart 2020.

Op 15 maart 2020 voerden de Spaanse autoriteiten allerlei beperkingen in op het eiland om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. Zo werden de stranden gesloten, ging het zwembad van het hotel dicht en mochten de hotelgasten geen gebruik meer maken van de ligstoelen aan het zwembad. Er werd eveneens een avondklok ingesteld waardoor de vakantiegangers hun hotelkamer enkel mochten verlaten om te eten. Het animatieprogramma werd ook geannuleerd. Op 18 maart kregen de reizigers dat te horen dat zij zich gereed moesten houden om het eiland elk moment te kunnen verlaten en twee dagen later werden ze teruggevlogen naar Duitsland.

De twee reizigers vorderen een prijsverlaging van 70 % van de reisorganisator wegens hun door de opgelegde maatregelen verknalde vakantie.

De reisorganisator was van oordeel dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor wat volgens hem een “algemeen levensrisico” was en weigerde de prijsverlaging toe te kennen.

Daarop werd de reisagent door de reizigers gedagvaard voor de Duitse rechterlijke instanties.

Het Landgericht München, waarbij de zaak aanhangig was, heeft het Hof van Justitie in Luxemburg om de uitlegging van de richtlijn betreffende de pakketreizen verzocht.

Deze Europese richtlijn voor de pakketreizen 2015/2302 bepaalt dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin de diensten niet conform de overeenkomst zijn uitgevoerd, tenzij de organisator bewijst dat dit de schuld is van de reiziger zelf.

Het Hof van Justitie is in haar arrest van oordeel dat een reiziger recht heeft op een verlaging van de prijs van zijn pakketreis wanneer de non-conformiteit van de in zijn pakketreis begrepen reisdiensten te wijten is aan beperkingen die op zijn reisbestemming zijn opgelegd om de verspreiding van een besmettelijke ziekte, zoals COVID-19, tegen te gaan.

Volgens het Hof van Justitie doet de oorzaak van de verpeste reis, en met name de vraag of zij aan de organisator toe te rekenen is, niet ter zake. De richtlijn voor pakketreizen voorziet immers in een risicoaansprakelijkheid van de organisator voor niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de reisdiensten.

De reisorganisator is enkel bevrijd van deze aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de reis de schuld is van de reiziger zelf, hetgeen in deze zaak niet het geval was.

Een reiziger heeft aldus recht op een verlaging van de prijs van zijn pakketreis indien het afgeleverde product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van de klant en dit te wijten is aan beperkingen die op zijn reisbestemming zijn opgelegd om de verspreiding van een besmettelijke ziekte, zoals COVID-19, tegen te gaan, aldus de hoogste Europese rechter.

De Duitse rechter moet zich nu opnieuw gaan buigen over een ‘passende’ prijsverlaging.

Er geldt een verjaringstermijn van twee jaar na het einde van een pakketreis zodat reizigers dus ook nog later een aanvraag tot het bekomen van een korting kunnen indienen bij hun reisorganisator.

Komen reisorganisatie en de ontevreden reiziger niet tot een akkoord, dan kan de reiziger aankloppen bij de Geschillencommissie Reizen of bij de Consumentenombudsdienst.

Wordt er daar nog geen akkoord bereikt, dan is de laatste stap naar de rechtbank stappen die een uiteindelijke uitspraak zal doen.

Aarzel niet om ons gespecialiseerd team van advocaten te contacteren voor bijstand en advies.