Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

FEESTDAGEN 2021 LIGGEN REEDS OP DE LOER!

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

De wettelijke feestdag 11 november nadert maar wat met de feestdagen in 2021?

Principe

Werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen. Tijdens deze wettelijke feestdagen mogen zij in principe niet worden tewerkgesteld.

Wat als …

Eén van die feestdagen met een zondag of een inactieve dag samenvalt? In dat geval wordt deze feestdag vervangen door een dag waarop normaal wél wordt gewerkt.

Wat betekent dit voor 2021?

In 2021 valt het Feest van de Arbeid (1 mei) op een zaterdag, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming (15 augustus) op een zondag en Kerstmis (25 december) op een zaterdag.

Voor vele ondernemingen betekent dit dat er voor deze 3 feestdagen een vervangingsdag zal moeten worden vastgelegd.

Hoe moeten deze vervangingsdagen nu worden vastgelegd?

In de eerste plaats is het paritair comité hiervoor bevoegd, maar in de praktijk gebeurt dit eerder uitzonderlijk. In dat geval komt het toe aan de onderneming om de vervangingsdagen vast te leggen. Deze beslissing kan genomen worden op 1 van de volgende manieren:

• Via de ondernemingsraad;

• Indien er geen ondernemingsraad is, via een akkoord met de vakbondsafvaardiging;

• Indien er geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en de meerderheid van de werknemers;

• Indien er geen akkoord kan worden bereikt met de meerderheid van de werknemers, dan worden de vervangingsdagen in een individueel akkoord met de werknemer vastgelegd.

• Indien het jammer genoeg niet lukt om een vervangingsdag vast te leggen volgens 1 van de hierboven opgesomde wijzen, dan valt de vervangingsdag automatisch op eerstvolgende werkdag na de feestdag.

Wat te doen als werkgever?

Wij herinneren u er graag aan dat de werkgever zijn werknemers moet informeren over de vervangingsdagen van 2021, via aanplakking van een bericht in de lokalen van de onderneming en dit vóór 15 december 2020!

Daarnaast moet een kopie van dit bericht als bijlage bij het arbeidsreglement worden gevoegd en een exemplaar van het bericht worden gericht aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid. Indien u meer informatie wenst omtrent de regelgeving rond de wettelijke feestdagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

U vindt hier tevens een uitgebreid artikel over feestdagen tijdens de coronacrisis.

Mr. Karlien Vanweser