Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Gewijzigde registratiebelasting: een situatie van geven en nemen?

  • Fiscaal recht

De aankoop van een woning wordt steeds duurder. Zo zijn de woningprijzen in het afgelopen jaar maar liefst met 10% gestegen. Dit is ook de Vlaamse regering niet ontgaan. Zij heeft daarom besloten om de registratietarieven die verschuldigd zijn bij de aankoop van een enige en eigen woning te verlagen. Deze stimulans zou het extra duwtje in de rug moeten zijn om toch een eigen woning te kopen. Keerzijde van deze verlaging, is dat de registratiebelasting die moet worden betaald op de aankoop van een tweede, derde, vierde,… woning, wordt verhoogd, dat de meeneembaarheid wordt afgeschaft en dat de bijkomende rechtenvermindering voor de aankoop van een bescheiden woning wordt gehalveerd.

 

Wie een woning koopt, moet registratierechten betalen. Het bij decreet voorziene Vlaamse registratietarief bij aankoop van een onroerend goed is sinds 1 januari 2022 verhoogd van 10% naar 12%. De datum dat de compromis werd ondertekend, is hierbij bepalend. Werd de compromis na 1 januari 2022 ondertekend, zal er 12% registratiebelasting moeten worden betaald, voor 1 januari 2022 slechts 10%.

 

Op dit basistarief zijn een aantal uitzondering voorzien. Indien de aangekochte woning de enige woning in volle eigendom is van de koper  (eventueel samen met een andere persoon), en hij binnen de 3 jaar na aankoop in deze woning gaat wonen (en zijn domicilie naar dit adres verplaatst), is er immers een verlaagd registratietarief van toepassing. Waar in 2021 6% registratiebelasting verschuldigd was, is dit voor alle notariële akten die worden verleden om een enige en eigen woning aan te kopen vanaf 1 januari 2022, slechts 3%. Wanneer het daarenboven gaat om de aankoop van een enige en eigen woning die zal worden gesloopt en heropgebouwd of om een ingrijpende energetische renovatie, zal er vanaf 1 januari 2022 slechts een registratiebelasting van 1% verschuldigd zijn, in plaats van 5%.

 

De Vlaamse Regering heeft naast de tarieven, ook de bijkomende rechtenvermindering aangepakt. Bij de aankoop van een bescheiden woning die de enige en eigen woning is van de koper, wordt de registratiebelasting verlaagd met 2800,00 euro. Een bescheiden woning wordt gedefinieerd als een woning waarvan de aankoopprijs lager is dan 220.000,00 euro (voorheen was dit 200.000,00 euro). Door de verhoging van de aankoopprijs, zullen bijgevolg meer kopers kunnen genieten van deze bijkomende rechtenvermindering. Keerzijde is dat de rechtenvermindering waarop aanspraak kan worden gemaakt, werd gehalveerd ten opzichte van 2021.

 

Tot slot zal het principe van meeneembaarheid uitdoven op 1 januari 2024. Meeneembaarheid wil zeggen dat de registratiebelasting (maximaal 13.000,00 euro) die de koper heeft betaald op de aankoop van een vorige woning, kan worden afgetrokken van de verschuldigde registratiebelasting op de aankoop van de nieuwe woning. Op heden werd er voorzien in een overgangsregeling. Voor zover de vorige woning werd aangekocht voor 1 januari 2022 en er een nieuwe woning wordt gekocht voor 31 december 2023, heeft de koper de keuze tussen (1) de toepassing van de meeneembaarheid en 6% / 5% registratiebelasting of (2) de toepassing van de verlaagde registratierechten ad. 3% / 1 % maar geen meeneembaarheid.

 

In onderstaand voorbeeld wordt er een vergelijking gemaakt tussen de aankoop van een bescheiden woning ten bedrage van 200.000,00 euro voor en na 1 januari 2022:

 

Verschuldigde registratiebelasting voor 1 januari 2022 Verschuldigde registratiebelasting na 1 januari 2022 Verschil
Enige en eigen woning 6%: 12.000,00 euro

– bijkomende rechtenvermindering: 5.600,00 euro = 6.400,00 euro

3%: 6.000,00 euro – bijkomende rechtenvermindering: 2.800,00 euro = 3.200,00 euro -3.200,00 euro
Ingrijpende energetische renovatie / sloop en heropbouw 5%: 10.000,00 euro – bijkomende rechtenvermindering: 4.800,00 euro = 5.200,00 euro 1%: 2.000,00 euro – bijkomende rechtenvermindering: 960,00 euro = 1.040,00 euro -4.160,00 euro
Bouwgrond, 2de woning,… 10%: 20.000,00 euro 12%: 24.000,00 euro + 4.000,00 euro

 

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.