Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HAMSTERHUREN: HAMSTER UW HUUR OM UW DROOMWONING AAN TE KOPEN

  • Huur en onroerend goed

Ondanks dat de woonrente tegenwoordig bijzonder laag ligt, kan de prijs van een nieuwbouwwoning hoog oplopen. Jonge koppels, starters of alleenstaanden hebben vaak moeite het nodige startkapitaal bij elkaar te sparen om een nieuwe woning aan te kopen.

Hamsterhuren is een  nieuw concept dat aan populariteit wint. Maar wat houdt hamsterhuren precies in?

Concept

Bij hamsterhuren zal u, net zoals bij een gewone woninghuur, een huurcontract aangaan met een vastgoedontwikkelaar/bouwonderneming. Dit huurcontract zal daarnaast gekoppeld worden aan een optionele koopovereenkomst

Het komt er op neer dat een bouwonderneming/vastgoedontwikkelaar een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement verhuurt aan een kandidaat-koper/huurder. De kandidaat-koper/huurder heeft vervolgens de mogelijkheid het goed tegen een vooraf bepaalde aankoopprijs aan te kopen. De huurgelden die hij reeds heeft betaald, worden in mindering gebracht.

Hamsterhuren verschilt van de klassieke huurkoop van een onroerend goed, met dien verstande dat de  woning meteen wordt aangekocht en de prijs, onder de vorm van huurgeld, in een aantal schijven wordt betaald. Na betaling van alle termijnen, gaat de eigendom ook effectief over.

Bij hamsterhuren verbindt de verkoper-verhuurder zichzelf ertoe om het goed aan de kandidaat-koper/huurder te verkopen. De verkoper-verhuurder gaat een verkoopbelofte aan en zal een gedeelte van de huurprijs in mindering brengen. De kandidaat-koper is niet verplicht om over te gaan tot aankoop.

Voor- en nadelen

Hamsterhuren biedt heel wat voordelen, maar het prijskaartje kan ook stevig oplopen. De voor- en nadelen worden hieronder kort besproken.

Zolang u het goed huurt, wordt u ook als huurder beschouwd. Wanneer bijvoorbeeld de verwarmingsketel stuk gaat, zal de eigenaar (aldus de vastgoedontwikkelaar) moeten opdraaien voor de kosten.

Anderzijds wordt het systeem tevens begrenst, in die zin dat de huurder binnen 10 jaar de beslissing tot aankoop dient te nemen. Na de periode van 10jaar is het niet meer mogelijk om het goed aan te kopen en zal u huurder blijven.

Gelet op het feit dat de ingebrachte huur in de aankoopsom maximaal 5 jaar mag bedragen, is de aankoop na een huurperiode van 5jaar dan ook het meest interessant.

Bijvoorbeeld: Indien u een huis ter waarde van 300.000,00 euro huurt met een aankoopoptie voor een bedrag van 950euro/maand, kan u bij eventuele aankoop 57.000,00 euro in mindering brengen van de aankoopsom. Er rest een saldo van 243.000,00 euro.

Indien u echter pas na 6jaar beslist tot aankoop van de woning, heeft u reeds 68.400,00 euro huur betaalt, doch mag slechts 57.000,00 euro in mindering van de aankoopsom worden gebracht.

De hamsterhuurder dient evenwel op te passen voor volgende valkuilen:

Allereerst rijzen er vragen omtrent het verschil tussen de rente op het moment van het sluiten van de overeenkomst en de rente op het moment van de beslissing tot aankoop;

Huurders dienen tevens op te passen voor een bovengemiddelde huurprijs. De btw wordt in principe door de koper gedragen, doch zolang het huis wordt gehuurd, zal de projectontwikkelaar 21% btw voor zijn rekening dienen te nemen en zou hij deze kunnen doorrekenen op de huurprijs.

Bovendien zijn registratierechten verschuldigd bij de aankoop van een woning. De reeds betaalde huur kan evenwel niet in mindering worden gebracht voor de registratierechten.

Tot slot kan de koper een woonkrediet fiscaal in mindering brengen en is dit niet mogelijk met huurgelden.

Hamsterhuren lijkt op het eerste zicht een mooi alternatief, maar informeer u steeds voorafgaand. 

 

Anne Loenders