Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HEET, HETER, HEETST … EN WAT OP DE WERKVLOER ?

 • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Deze week zou wel eens de warmste week van 2022 kunnen worden. In bepaalde beroepscategorieën zal het geen evidentie zijn om het hoofd koel te houden. Maar wanneer het effectief op het werk te warm wordt, hebben werknemers dan ook recht op bijvoorbeeld beschermende maatregelen ? Wij zochten het even voor u uit.

 

 1. Wat moet er worden verstaan onder ‘te warm’ ?

De definitie van ‘te warm’ hangt af van welk soort werk de werknemers binnen de onderneming verrichten.

Soort werk Warmte
Zeer licht of licht werk 29 °C
Halfzwaar werk 26 °C
Zwaar werk 22 °C
Zeer zwaar werk 18 °C

De temperatuur moet worden gemeten met een vochtige globethermometer. Deze thermometer houdt eveneens rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk dat het resultaat gemeten door de vochtige globethermometer lager is dan de temperatuur die kan worden afgelezen op de gewone thermometer.

Daarnaast stelt de arbeidsarts vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Volgende voorbeelden kunnen een indicatie vormen:

 • Secretariaatswerk: zeer licht werk
 • Handenarbeid aan een tafel: licht werk
 • Staande arbeid: zwaar werk
 • Grondwerken: zeer zwaar werk

 

 1. Wat als het effectief ‘te warm’ is ?

Wanneer de maximumtemperatuur wordt overschreden, moet de werkgever bepaalde beschermingsmaatregelen nemen, met name:

 • Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan een zonnescherm of een hoofddeksel;
 • gratis aangepaste verfrissende dranken aanbieden;
 • binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

In ondernemingen waar een comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet dit overlegorgaan worden betrokken bij de invoering van de maatregelen.

Indien het voor een langere tijd op de werkvloer ‘te warm’ is en de maatregelen blijken onvoldoende te zijn, moet de werkgever rusttijden toestaan.

De werkgever kan eveneens beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. In dit geval zullen de werknemers een werkloosheidsuitkering van de RVA ontvangen.

 

 1. Wat als de maximumtemperatuur niet wordt overschreven ?

Ondanks een hittegolf is het mogelijk dat de maximumtemperatuur niet wordt overschreden. In principe is de werkgever dan niet wettelijk verplicht om maatregelen te nemen.

Niets weerhoudt de werkgever om zelf spontaan maatregelen te nemen die een aangename werkomgeving bevorderen tijdens een hittegolf. Zo kan er worden geschoven met de arbeidsroosters waarbij werknemers dan bijvoorbeeld om 7u mogen beginnen en om 14u mogen stoppen of er kunnen gratis ijsjes worden aangeboden.

 

 1. De nodige aandacht schenken aan ozon

Aanhoudend warm weer veroorzaakt dikwijls ook verhoogde ozonconcentraties.

De blootstelling aan ozon geldt hoofdzakelijk voor werknemers die in de buitenlucht werken.  Deze blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong moet worden beschouwd als een arbeidsrisico waartegen preventieve maatregelen moeten worden voorzien.

In het kader hiervan kunnen bijvoorbeeld volgende maatregelen worden getroffen:

 • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten;
 • overwerk vermijden;
 • binnen of in de schaduw werken in plaats van buiten;
 • rustpauzes binnenshuis voorzien.

 

Besluit

Afhankelijk van de fysieke werkbelasting en de overschrijding van de maximumtemperatuur zullen er beschermende maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast staat het de werkgever steeds vrij om zelf spontaan maatregelen te nemen.

Tot slot moet er de nodige aandacht worden geschonken aan ozonconcentratie voor de werknemers die in de buitenlucht werken.

Voor meer informatie kan u zich steeds richten tot mr. Geert Joosten en mr. Karlien Vanweser.