Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Help, mijn vlucht is gecanceld! Wat nu? 

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

De zomermaanden en de langverwachte vakanties, staan voor de deur. Valiezen pakken en vertrekken! Maar wat als de luchtvaartmaatschappij plots jouw vlucht cancelt? De afgelopen dagen wordt immers de ene staking na de andere aangekondigd bij de luchtvaartmaatschappijen. Vele vliegtuigen zullen bijgevolg de Belgische bodem niet verlaten.  

 

Gelukkig voorziet de Europese Verordening nr. 261/2004 een hoogstaande bescherming voor getroffen passagiers. In verschillende gevallen zal de uitvoerende vliegtuigmaatschappij de passagier bijgevolg een alternatief, dan wel een compensatie moeten aanbieden.  In dit artikel zal er enkel worden ingegaan op de annulatie van een vlucht. 

 

Toepassingsgebied 

Om aanspraak te kunnen maken op de beschermingsregeling zoals voorzien in bovenvermelde Verordening, is het van belang dat de passagier vertrekt vanuit een Europese Lidstaat of wordt uitgevoerd door een communautaire maatschappij. Bijgevolg zal bijvoorbeeld de vlucht van Brussel naar Kaapstad, hoe dan ook onder deze verordening vallen. De retourvlucht van Kaapstad naar Brussel, ontsnapt daarentegen aan het toepassingsgebied van de verordening indien zij niet wordt uitgevoerd door een communautaire maatschappij (zoals bv. Brussels Airlines, Ryanair, TUI,…).  

 

Wat bij annulatie? 

Indien de vlucht die onder het toepassingsgebied van de verordening valt, wordt geannuleerd, moet de uitvoerende maatschappij de passagiers de keuze geven tussen:  

 

  • Een integrale terugbetaling van het vliegticket binnen de 7 dagen; of 
  • Een plaats op de eerstvolgende vlucht naar de reisbestemming, onder soortgelijke omstandigheden; of
  • Een latere vlucht naar keuze naar dezelfde reisbestemming, onder soortgelijke omstandigheden.  

 

Indien men kiest voor de eerstvolgende vlucht naar de reisbestemming, kan het zijn dat men moet wachten op de luchthaven. Er moeten dan maaltijden en verfrissingen worden aangeboden, in verhouding met de wachttijd. Als deze vlucht pas daags nadien vertrekt, moet er ook een hotel worden voorzien, net zoals de verplaatsing naar daar.  

Tot slot kan er in bepaalde gevallen, aanspraak worden gemaakt op een passende schadevergoeding. Veel is afhankelijk van het ogenblik waarop de annulatie wordt meegedeeld:  

 

  • Is dit meer dan twee weken voorafgaand aan een vlucht? Dan heeft men geen recht op een schadevergoeding. 
  • Is dit minder dan twee weken, maar meer dan 7 dagen voorafgaand aan de vlucht? Dan moet er worden gekeken of er een alternatieve vlucht wordt aangeboden die niet meer dan 2 uur voor de geplande vlucht vertrekt, en niet later dan 4 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd aankomt. Voldoet de vlucht aan deze criteria? Dan is er geen vergoeding verschuldigd.  
  • Wordt de vlucht minder dan 7 dagen voor vertrek geannuleerd? Dan gelden bovenstaande voorwaarden, maar mag de vlucht niet meer dan 1 uur vroeger vertrekken en meer dan 2 uur later aankomen. Indien dit wel het geval is, zal men alsnog aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.  

 

Daarenboven wordt er een uitzondering voorzien voor situaties van buitengewone omstandigheden die, ondanks het nemen van redelijke maatregelen, niet kunnen worden verholpen. De vraag rijst of een staking zulke buitengewone omstandigheid uitmaakt. Dat een staking door derden overmacht uitmaakt, werd reeds meermaals bevestigd. Evenwel verschilt deze situatie met de zaken die reeds door een rechtbank werden beslecht, daar het in casu gaat om een interne staking. 

 

Onthoud bijgevolg vooral dat, in geval van annulatie van uw vlucht, u hoe dan ook aanspraak kan maken op een integrale terugbetaling, dan wel op een andere vlucht. Of er tevens een schadevergoeding moet worden uitbetaald, zal de toekomst uitwijzen.