Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het alcoholslot

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Het alcoholslot

A.

Wetgeving: artikel 37/1 wegverkeerswet

Voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 is de rechter zelfs verplicht om een alcoholslot op te leggen aan de volgende personen:

  • bestuurders met een alcoholintoxicatie van minstens 0,78 mg/l, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert; dit kan via een medisch attest waarop de arts aangeeft dat er geen alcoholproblematiek is bij de persoon.
  • recidivisten met een veroordeling van minstens 0,52 mg/l binnen de drie jaar.

B.

Rechters kunnen beslissen dat bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, doch wel altijd die voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

Indien de rechter een alcoholslot oplegt, moet de bestuurder bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat hij wenst te besturen (tenzij de rechter een bepaalde voertuigcategorie heeft uitgesloten). Indien een auto is uitgerust met een alcoholslot, kan de bestuurder zijn auto pas starten mits hij een blaastest aflegt met een alcoholconcentratie van minder dan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (of van minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed). Bovendien moet hij een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven. (zie infra)

C.

Mogelijke aftrek van de kosten van het alcoholslot van de geldboete

De kosten van het alcoholslotsysteem moet de veroordeelde zelf betalen, maar de rechter heeft wel de mogelijkheid om de geldboete geheel of gedeeltelijk te verminderen met die kosten (tot minimum 1€).

Na zijn veroordeling zal de veroordeelde van de FOD Financiën een betalingsuitnodiging van de geldboete ontvangen. Als de rechter de aftrek van de kosten van het alcoholslot van de geldboete toestond, dient de veroordeelde zo snel mogelijk contact op te nemen met het kantoor van de FOD Financiën, om een afbetalingsplan af te spreken. Het is voor de veroordeelde immers gunstiger als hij eerst de kosten van het alcoholslot betaalt (toestel, installatie, downloads van gegevens, omkaderingsprogramma,…) en de nodige bewijsstukken daarvan bezorgt aan de FOD Financiën. Enkel zo zal de openstaande geldboete door de FOD Financiën worden verminderd.

Zolang de FOD Financiën niets verneemt van de veroordeelde en voornoemde bewijsstukken niet ontvangt, blijft de boete volledig verschuldigd en moet die onmiddellijk worden betaald. Bij gebrek aan spontane betaling of een afbetalingsplan, kan de FOD Financiën de gedwongen tenuitvoerlegging aanwenden om de betaling van de boete af te dwingen. Als de veroordeelde eerst de boete aan de FOD Financiën zou betalen en pas daarna de kosten van het alcoholslot, kan de boete nadien wel door Financiën worden terugbetaald.

De persoon moet hiertoe zelf wel overgaan tot invordering daar de FOD Financiën dit niet zelf gaan terugbetalen.

D.

In principe zal de Rechtbank wanneer een persoon wordt vervolgd voor bovenvermelde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het alcoholslot ook kunnen overgaan tot het opleggen van een rijverbod alsook een theoretisch en/of praktisch rijexamen, en/of een psychologisch en medisch onderzoek.

In de praktijk zal na het vonnis eerst de boete en het rijverbod worden ingevorderd, daarna de examens en/of proeven en pas daarna het alcoholslot.

E.

Praktisch zal de persoon een schrijven van het Parket ontvangen met de lijst van alle centra in België waar men het alcoholslot zal kunnen laten installeren alsook de centra waar men het omkaderingsprogramma, dat er ook bijkomt, zal kunnen volgen.

Binnen de 30 dagen moet de persoon deze centra contacteren, moet hij naar de Griffie gaan om zijn rijbewijs voor een periode van minstens 1 jaar af te geven en krijgt hij een bewijs mee waarmee hij naar de Gemeente van zijn woonplaats moet gaan, dienst rijbewijzen waar hij een rijbewijs moet vragen met de code dat hij enkel een voertuig mag besturen dat is uitgerust met een alcoholslot.

Zoals reeds supra uiteengezet, kan de Rechtbank wel in het vonnis een bepaalde categorie uitsluiten om uitgerust te worden met een alcoholslot (bv vrachtwagen, bus,…). Voorwaarde is wel dat de inbreuk niet mag zijn begaan met of tijdens het besturen van dit voertuig.

Vervolgens zal het alcoholslot voor de periode van minimaal 1 jaar worden geïnstalleerd in het voertuig van de persoon.

Hij moet aldus ook een omkaderingsprogramma gaan volgen.

Dit houdt zowel gesprekken als een vorming in (+/- 5 tal).

De persoon zal uitgenodigd worden om zijn alcoholprobleem in kaart te brengen, hierover te praten waarbij de instelling hem zal uitleggen hoe een blaastest werkt, hoe alcohol wordt opgenomen in het bloed, hoe er aan te werken enz.

Ook is het voertuig uitgerust met een black box dat opslaat wanneer en hoeveel men telkens geblazen heeft. Ook deze resultaten worden bekeken.

Kostprijs:

Alcoholslot: 2.500 EUR

Omkaderingsprogramma: 1.250 EUR.

F.

Enig alternatief is dat de persoon zijn rijbewijs binnenbrengt op de griffie voor de periode van 1 jaar en dat men geen wagen bestuurt. Men hoeft in dat geval het alcoholslot en het omkaderingsprogramma niet te volgen.

Kurt Smets

Advocaat