Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het bepalen van het onderhoudsgeld voor de kinderen.

  • Familierecht

Wanneer er echtelijke moeilijkheden zijn tussen twee echtgenoten en er zijn kinderen ten laste, is één van de problemen het bepalen van het onderhoudsgeld dat door de ene partner aan de andere partner verschuldigd is.

Die kan door de rechtbank vastgelegd worden of kan ook in het kader van een bemiddeling worden besproken.

De vraag is echter dan wel op welke wijze het onderhoudsgeld moet worden vastgelegd.

Men dient er vanuit te gaan dat, mocht men op geen enkele wijze tot een oplossing komen het steeds de rechtbank is die uiteindelijk zal bepalen welk het onderhoudsgeld is.

In sommige landen is er een soort van formule om het onderhoudsgeld te bepalen, wat ook daar niet altijd door partijen als billijk wordt aanzien.

Op een studiedag van bemiddelaars werd geopteerd voor een bijzonder gecompliceerde berekeningswijze.
Duidelijk is dat men tracht op dit wijze een soort formule te creëren.

Het principe is duidelijk : elk van de echtgenoten dienen bij te dragen voor de kosten van onderhoud van de kinderen rekening houdend met hun vermogen en draagkracht.

Indien er geen minnelijke oplossing gevonden wordt zijn het de rechtbanken die uiteindelijk de knoop doorhakken.

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring op dit vlak en slaagt er dan ook in om hier telkens oplossingen te vinden waarin partijen zich kunnen vinden.

 

Marc Geyskens