Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HET IDEALE MOMENT OM UW STATUTEN TE WIJZIGEN?

  • Vennootschapsrecht

Nu het economische leven op een lager pitje draait, is dit hét moment voor een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. 

U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024.  Wel, één van de redenen om de statuten zeker tijdig aan te passen of om over te gaan naar een andere rechtsvorm is dat, zolang de regularisatietermijn loopt, de meer omslachtige procedure voor de omzetting van vennootschappen (met verplichte opmaak van een staat van activa en passiva en van verslagen) niet moet gevolgd worden.  

Het nieuwe WVV biedt heel wat voordelen en mogelijkheden aan vennootschappen die geen uitwerking zullen vinden wanneer deze niet in uw statuten worden ingeschreven of wanneer deze worden beperkt door de oude statuten. Het was namelijk vaak voorkomend dat in de statuten letterlijke kopieën van een aantal artikelen van het Wetboek Vennootschappen werden overgenomen. Daarnaast loopt u door een wijziging minder risico dat er in uw onderneming handelingen worden uitgevoerd conform uw statuten die strijdig zijn met de huidige wetgeving.  

Een doordachte statutenwijziging zal dus vele voordelen met zich meebrengen.     

Klik hier indien uw vennootschap een CVNV, BV of VZW is, of u wenst een van deze rechtsvormen aan te nemen.