Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

In de pipeline: een fiscale regeling voor inkomsten uit de deeleconomie

  • Fiscaal recht

Uber, Airbnb, AirBsit, etc. …, zijn allen bekende platformen waarop u als particulier eenvoudig een extra centje kan bijverdienen. Hoe zit het nu met de fiscaliteit van deze inkomsten?

Vandaag zullen deze inkomsten nog belastbaar zijn op basis van de algemene regels. Het verhuren van een kamer aan een toerist via Airbnb is zo belastbaar als een onroerend inkomen. De inkomsten uit occasionele verrichtingen (vb. de verkoop van oude spullen) of prestaties (vb. een taxirit aanbieden), buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar als een divers inkomen. Toch zal men op dit laatste punt mogelijks kunnen profiteren van een vrijstelling indien de inkomsten voortkomen uit een normaal beheer van het  privévermogen. Slotsom, er is op fiscaal vlak weinig transparantie voor een particulier die wenst te participeren in de deeleconomie. Hieraan wenst de wetgever tegemoet te komen.

Wetsvoorstel: netto-belastingvoet van 10% voor inkomsten uit de deeleconomie

Het valt te verwachten dat nog voor het begin van de zomer een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd zal worden door het parlement waardoor er een afzonderlijke fiscale regeling voor bepaalde inkomsten uit de deeleconomie wordt geïntroduceerd. Het wetsvoorstel werd reeds goedgekeurd door de regering en het is de bedoeling dat het nieuwe belastingregime van toepassing zal zijn op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2016.

Het inkomen zal belastbaar zijn aan een bruto-tarief van 20%. De wetgever voorziet evenwel in een forfaitaire kostenaftrek van 50%, waardoor de netto-belastingvoet 10% bedraagt.

Is dit afzonderlijk en voordelig belastingregime van toepassing op alle inkomsten uit de deeleconomie? Neen, in het wetsvoorstel zijn een resem voorwaarden opgenomen waardoor niet alle inkomsten zullen kunnen genieten de bijzondere regeling.

  • Om in aanmerking te komen voor het afzonderlijk stelsel mag men niet meer als 5.000 euro aan bruto-inkomsten op jaarbasis behalen uit de deeleconomie. Voor 2016 wordt deze grens op 2.500 euro gelegd. Indien u deze grens overschrijdt zullen alle inkomsten uit de deeleconomie aan het progressieve tarief worden belast, hetgeen een gevoelige verhoging van de belastingdruk tot gevolg heeft.
  • Daarnaast zullen enkel inkomsten verkregen via een erkend elektronisch platform in aanmerking worden genomen en dient de klant via dit platform de betaling te verrichten.
  • Het afzonderlijk stelsel beperkt zich bovendien enkel tot diensten die worden geleverd aan particulieren. Indien u een kamer verhuurt via Airbnb zal u dus geen profijt halen uit de nieuwe regeling. Dit antwoord luidt anders indien u naast de verhuur ook bijkomende diensten aanbiedt (vb. ontbijt).
  • Ten slotte zullen de administratieve verplichtingen beperkt blijven indien wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden. Zo zal het niet vereist zijn om een btw-nummer aan te vragen en de btw-verplichtingen te voldoen.