Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

INVESTEREN? NOW OR NEVER!

  • Fiscaal recht

Innovatie moet aangemoedigd worden ! De Federale Overheid draagt haar steen(tje) bij door middel van de investeringsaftrek. Wanneer een onderneming – hoe groot deze ook moge zijn – of een privé persoon een investering doen in bepaalde nieuwe goederen (een nieuw materieel of immaterieel vast actief), die uitsluitend voor beroepswerkzaamheden zullen  worden gebruikt, kunnen zij genieten van een belastingbesparing (voor zover aan alle voorwaarden is voldaan). Deze besparing bestaat erin dat van de winst waarop de belasting wordt berekend, een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de gedane aankoop kan worden afgetrokken.

Het basispercentage van de investeringsaftrek bedroeg tot voor de coronacrisis 8 % van de aanschaffingswaarde van de aankoop. De overheid heeft omwille van het Covid-19 virus heel wat maatregelen uitgevaardigd ter ondersteuning van de beroepsactiviteiten van privé personen en ondernemingen. Eén van deze maatregelen hield de verhoging in van het percentage van de investeringsaftrek van 8 % naar 25%.

Terwijl er gehoopt werd op een tijdelijke impact, blijft het Covid-19 virus de financiële gezondheid van de ondernemingen bedreigen. Bijgevolg heeft de overheid besloten om de verhoging van de investeringsaftrek van 8 % naar 25% te laten gelden voor alle investeringen die tot en met einde 2022 worden gedaan in bepaalde nieuwe activa.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact te nemen met ons!

Mr. Kim Robijns