Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Is het einde van het ziektebriefje in zicht?

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

De federale regering heeft afgelopen week wat stof doen opwaaien door haar voorstel om het ziektebriefje af te schaffen.De federale regering heeft afgelopen week wat stof doen opwaaien door haar voorstel om het ziektebriefje af te schaffen.

Wanneer een werknemer ziek is, heeft hij vandaag de dag drie grote verplichtingen:

  1. de werkgever verwittigen;
  2. een ziektebriefje overhandigen wanneer de werkgever hierom verzoekt;
  3. zich onderwerpen aan een eventuele controle door de controlearts.

Echter, deskundigen stellen al langer vragen bij het nut van het ziektebriefje voor één dag. Het nieuwe plan dat nu voorligt, zou aan deze kwestie tegemoet komen.

De krijtlijnen van het nieuwe plan zouden bestaan uit het volgende:

  • de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag en dat voor drie dagen op een jaar;
  • bij een vierde keer of als men langer dan één dag ziek is, is er wel een ziektebriefje vereist;
  • KMO’s worden uitgesloten van de regeling.

Het nieuwe plan wordt niet door iedereen juichend onthaald. Zo heerst er de vrees dat er geregeld sprake zal zijn van de ‘maandagochtendziekte’, hetgeen uiteraard niet de bedoeling kan zijn.

Het nieuwe plan zit nog in de pijplijn aangezien de concrete wetgevende teksten heden ontbreken. De sociale partners zullen dit plan eveneens aftoetsen. De kans is dus groot dat er nog wijzigingen zullen worden aangebracht.

Wij volgen het op de voet op en houden u verder op de hoogte.

Indien u meer informatie omtrent dit ontwerp wenst of vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met mr. Geert Joosten en mr. Karlien Vanweser.