Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Kan het rampenfonds ons redden als we ‘verdrinken’ in het water en de daaruit voortvloeiende kosten?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Hevige regenval, storm, brand of hagel, met andere woorden natuurrampen zijn onvermijdbaar. Ook België is recentelijk getroffen door noodlottig wateroverlast. Misschien bent u net zoals duizenden anderen getroffen en op die manier schadelijder. Naast het op de hoogte stellen van uw verzekeraar, kan u mogelijk ook bij het Rampenfonds aankloppen.

Bij het Vlaams Rampenfonds kan u terecht voor een financiële vergoeding van de materiële schade te wijten aan natuurrampen. Echter gaat het om uitzonderlijke gevallen en moet er een officiële erkenning van de ramp aan voorafgaan.

De eerste stap die u moet ondernemen is hoe dan ook uw verzekeraar op de hoogte stellen van de schade die u hebt. Hierbij is het belangrijk om dit te doen voor u zelf begint met de opkuis- en opruimingswerken. Uw verzekeraar opent een schadedossier en zal een expertise uitvoeren.

Melding maken van uw schadegeval bij het Rampenfonds moet binnen een termijn van 60 dagen nadat het weerverschijnsel zich heeft voorgedaan. Belangrijk om weten is dat deze (elektronische) melding absoluut geen garantie is voor een financiële compensatie. Het gewestelijk Fonds compenseert enkel de gelede schade indien de ramp daadwerkelijk erkend wordt. Er is dus een aannemelijk verschil tussen melding maken van het schadelijk weerverschijnsel en een aanvraag tot een schadevergoeding. Daarnaast gaat het enkel om materiële schade die niet onder uw brand-of autoverzekering valt.

Woning

Over de brandverzekering, ook wel de woningverzekering genoemd, beschikt het grootste deel van de Belgen. Indien u dat niet heeft, kan u normaliter[1] niet aankloppen bij het Rampenfonds.
U kan enkel aanspraak maken op een vergoeding van het Rampenfonds indien de voorwerpen voorgoed vastgemaakt zijn aan uw gebouw. Het geldt dus niet voor zwembaden, tuinhuisjes, of spullen die weggehaald kunnen worden. Ook de schade aan luxegoederen zoals tennisterreinen en sauna-installaties of gebouwen in opbouw/herstelling wordt niet gedekt door het Fonds. Louter esthetische schade aan onderdelen van goederen zijn tevens ook uitgesloten voor een schadevergoeding.

Auto

De vergoeding voor uw motorrijtuig is ook aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Het Fonds gaat ook hier niet vergoeden bij esthetische schade zoals krassen of blutsen door hagel. Bij totaalverlies kunt u aanspraak maken op een vergoeding van maximaal 12.000 euro en bij herstelbare schade maximaal 6000 euro. Uw voertuig moest zich bevinden op de openbare weg of in een publieke parkeergarage en dus niet overdekt geparkeerd op uw privédomein. Uw wagen mag niet met een kleine omnium verzekerd zijn, want bij een kleine of grote omnium zal enkel de verzekeraar de voertuigschade uitbetalen. De tussenkomst is beperkt tot één motorrijtuig per huishouden en aanwezige schade vooraf aan de natuurramp wordt in acht genomen.

Een gemeenschappelijk kenmerk tussen de uitbetaling door de verzekeraar en door het Rampenfonds is dat er een franchise bestaat. Dat is een vrijstellingsbedrag dat u uit eigen zak moet betalen. Zo zal het Fonds pas optreden indien u voor meer dan 500 euro materiële schade hebt.

Uit bovenstaande informatie kan u afleiden dat het interessant kan zijn om dergelijke aanvraag tot schadevergoeding in te dienen. Dit kan online via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Let wel, deze informatie heeft betrekking op Vlaanderen, in andere gewesten kan de regeling afwijken.

Mr. Kurt Smets

[1] Enkel aankloppen indien u niet beschikt over voldoende financiële middelen (leefloon).

 

Wettelijke basis:

Decreet 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest
Bronnen:

a. https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen

b. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/16/jan-jambon-verwacht-dat-noodweer-als-ramp-erkend-wordt/

c. https://www.tijd.be/netto/bankieren-en-verzekeren/verzekeren/hoe-wordt-schade-door-overstromingen-vergoed/10320068.html