Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Kunnen zijn wie je bent, ook op de werkvloer

  • Compliance & Advisory
  • Strafrecht

Acties zoals de warmste week brengen het welzijn van ieder van ons onder de aandacht. Ook op de werkvloer is het van belang je goed te voelen tussen jouw collega’s. Een werkgever werd onlangs voor de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel strafrechtelijk vervolgd wegens het gebrek aan voldoende preventiemaatregelen omtrent het psychosociaal welzijn van zijn werknemers.

In voorliggend geval trokken de vakbondsafgevaardigden van de betreffende werkgever reeds in 2016 aan de alarmbel. Pesterijen, racisme, seksisme, hoge werklast en feiten van laster en eerroof werden aangekaart en er werd aangedrongen op de uitvoering van een psychosociale risicoanalyse. Tijdens een vergadering van het CPBW en met het personeel kwam de situatie eveneens ter sprake.

Daarnaast kwam UNIA tussen.  UNIA diende een klacht in bij de arbeidsauditeur omwille van verschillende discriminerende gedragingen die gesteld werden ten opzichte van de werknemers. Tegelijkertijd maakte de Brusselse Vereniging voor Welzijn op het Werk een verslag over de problematiek, waarin tevens een aantal voorstellen werden gedaan met maatregelen tot verbetering.

De situatie bereikte evenwel een triest dieptepunt met de zelfdoding van een van de werknemers tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

De rechtbank benadrukt in het vonnis dat de werkgever niet passief mag afwachten tot de preventie-adviseur en de vertrouwenspersoon in een bedrijf actie ondernemen, maar eerder actief moet zoeken naar een oplossing voor het probleem. Het strafdossier toonde duidelijk aan dat de werkgever op de hoogte was van de problemen, maar geen enkel initiatief ondernam om het welzijn van de werknemers te verbeteren. De rechtbank achtte de ten laste gelegde feiten dan ook bewezen en sprak een veroordeling uit ten aanzien van de werkgever.

Het vonnis is bijzonder, aangezien de verplichtingen van een werkgever om te waken over het psychosociaal welzijn zelden strafrechtelijk aan de kaak worden gesteld in België.

De uitspraak nodigt werkgevers uit om voldoende alert te zijn en de nodige maatregelen te treffen teneinde het fysiek en mentaal welzijn van haar werknemers te waarborgen zoals voorzien door de welzijnswetgeving.

Het GEVACO Compliance & Advisory Team (CAT) helpt u graag om een scan te maken van uw verplichtingen als werkgever in het kader van de welzijnswetgeving en mogelijke risico’s te detecteren zodat deze verholpen kunnen worden. Tevens biedt dit team u een overzicht aan van de mogelijke sancties waaraan u zich blootstelt bij niet-naleving van uw wettelijke verplichtingen.