Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Logo GEVACO ADVOCATEN

  • Algemeen

Ons nieuwe logo is een symbiose tussen de vroegere benaming en het nieuwe beeldmerk waarin de G en de A werden verwerkt.
GE verwijst naar Mr. Hubert Geyskens en VA naar Mr. Alfons Vandeurzen, stichters van de advocatenassociatie.
De vroegere kantoorbenaming “Advocatenassociatie Geyskens-Vandeurzen en Vennoten” werd afgekort als GEVACO ADVOCATEN.

De blauwe kleur symboliseert integriteit en betrouwbaarheid.
Het logo is opgebouwd uit drie cirkels.
De middelste cirkel C drukt de centrale positie van “de cliënt ” uit.
Daaromheen gaan twee cirkelbogen die de middencirkel omringen als verwijzing naar de diverse praktijkdomeinen die GEVACO ADVOCATEN aanbiedt.
De buitenste cirkel die niet gesloten is staat voor openheid, toekomstgerichtheid en vrijheid van denken.
De horizontale balk verbindt als teken van de verbondenheid tussen de diverse rechtsdomeinen en geeft de kantooreenheid weer.
Deze balk doorkruist eveneens het onderste deel van het logo, de weegschaal, symbool van vrouwe Justitia.

Ons nieuwe logo is een creatie van kunstenares Els Vos.