Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

MISSCHIEN NU UW (BEURSGENOTEERDE) AANDELEN SCHENKEN ?

  • Fiscaal recht

Door de coronacrisis hebben de beurzen enorme klappen gekregen. De waarde van de overgrote meerderheid van de aandelen is sterk gekelderd.

Een relatief positieve noot aan deze situatie is dat, wanneer (beursgenoteerde) aandelen worden geschonken, de schenkbelasting wordt berekend op de huidige beurswaarde van de aandelen. Bij beursgenoteerde aandelen wordt de waarde van de aandelen bepaald door de notering van de aandelen op de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt of indien de waarde op dat ogenblik niet genoteerd is, de waarde volgens de eerstvolgende notering. Bij niet-beursgenoteerde aandelen is de waardering complexer. Er bestaan verschillende waarderingsmethodes voor deze effecten. Zo dient er rekening te worden gehouden met het economisch potentieel, personeel, het imago, de bekendheid, de financiële structuur,… van de onderneming.

U zal bij schenking 3% (indien u een schenking doet aan uw partner of aan een familielid in rechte lijn bv. uw kinderen of ouders) of 7% (indien u een schenking doet aan een andere persoon) schenkbelasting betalen op de huidige waarde van de aandelen. De meerwaarden die later (hopelijk) zullen worden gerealiseerd door de begunstigde van de schenking, worden niet meer belast in het kader van de schenk- of erfbelasting.

Dit geldt zowel voor de reeds gedane schenkingen die men spontaan laat registreren, waardoor de te respecteren termijn van 3 jaar bij handgiften niet meer van tel is, als voor de schenkingen die nog moeten plaatsvinden.

Indien u vragen heeft aangaande een voorgenomen overdracht van aandelen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Mr. Kim Robijns