Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Mr. Kurt Smets benoemd tot plaatsvervangend politierechter in de rechtbank te Hasselt

  • Algemeen

Bij Koninklijk besluit van 26 januari 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014, werd Mr. Kurt SMETS benoemd tot plaatsvervangend politierechter in de rechtbank te Hasselt.

Onze hartelijke en welgemeende felicitaties voor Kurt.

Wij wensen hem veel succes toe bij de uitoefening van dit belangrijk mandaat.