Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Mr. Lewandowski behaalt getuigschrift beroepsopleiding Cassatietechniek- en procedures!

  • Algemeen

Met zeer grote trots kunnen wij u meedelen dat onze collega Annemiek Lewandowski slaagde voor de opleiding inzake de cassatietechniek- en procedures zoals georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie!

Dit is een intensieve opleiding verspreid over 4 jaar. Slaagt men in het examen bij het einde van de 4-jarige cyclus, terwijl men moet geslaagd zijn in vorige proeven om tot dit examen te worden toegelaten, dan wordt men houder van het getuigschrift waarvan het bezit een noodzakelijke voorwaarde is om benoemd te kunnen worden tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

Het Hof van Cassatie oordeelt niet over een concreet geschil nadat een rechtbank of een hof van beroep dat al heeft gedaan, maar oordeelt over eventuele schendingen van de wet of van voorgeschreven procedurevormen die mogelijk vervat zijn in de beslissing van een rechtbank of van een hof bij de beoordeling van een concreet geschil.  Om na te gaan of een procedure voor het Hof van Cassatie een kans op slagen biedt, wordt meestal eerst advies gevraagd aan een advocaat bij het Hof van Cassatie. Partijen mogen voor de meeste geschillen bij het Hof trouwens alleen door een advocaat bij het Hof van Cassatie vertegenwoordigd worden. In fiscale geschillen, waarin mr. Lewandowski zeer actief is, mag men een procedure (een voorziening zoals dit heet) bij het Hof van Cassatie instellen zonder dat een beroep moet worden gedaan op een advocaat benoemd bij het Hof van Cassatie.

De bewezen kennis van mr. Lewandowski van cassatieprocedures en -technieken staat met genoegen ter beschikking van het cliënteel van Gevaco!