Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nachtarbeid voor e-commerce activiteiten

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Online shopping of e-commerce is ‘booming’. Uit onderzoek blijkt dat ruim drie op de vijf Belgen online aankopen doet, goed voor een totale jaaromzet van 7,3 miljard euro in 2015.

De toegenomen populariteit van online winkelen bij de Belgische consument zorgde echter niet voor een evenredige toename van jobs in deze sector. Onlinehandelaars kozen er immers voor om een belangrijk deel van hun activiteiten voor de Belgische markt (met name het voorbereiden van de verzendingen naar de consument) in het buitenland uit te voeren. 

Waarom?

De ‘rigide’ Belgische sociale wetgeving werd als schuldige aangewezen. Om de verzending van bestellingen snel te kunnen laten verlopen, moet er ook ’s nachts gewerkt kunnen worden. In België is nachtarbeid echter principieel verboden. Op deze regel bestaan er uiteraard verschillende afwijkingen, maar deze afwijkingen werden ontoereikend geacht voor distributieactiviteiten in de e-commerce.

Daarom werden er recent enkele maatregelen genomen om België aantrekkelijker te maken voor het ontwikkelen voor dergelijke activiteiten. Deze maatregelen bestaan uit twee luiken.

Ten eerste hebben de sociale partners in vijf paritaire (sub)comités uit de distributiesector cao’s gesloten die de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties omkaderen. Deze cao’s bevatten een draaiboek met enkele basisprincipes. Deze principes moeten vervolgens op ondernemingsniveau concreet worden uitgewerkt.

Ten tweede kwam er een duidelijke uitzondering op het verbod op nachtarbeid. Op basis van een koninklijk besluit van 13 maart 2016 is nachtarbeid voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen van de distributiesector (PC 201, 202, 311 en 312). Dit KB is op 28 maart 2016 in werking getreden.

Door de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit kan nachtarbeid voor e-commerce-activiteiten van start gaan.