Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuw Koninklijk Besluit voor plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Op 9 mei 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (KB) van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd.

Dit KB zorgt voor de uitvoering van titel 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en bevat eveneens de inwerkingtredingsbepalingen, voornamelijk voor de opdrachten in de klassieke sectoren en vervangt in grote mate het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2014/24/EU.

Het betreft een toch wel ingrijpende hervorming van de oude regels en bevat diverse nieuwigheden zoals een uniform Europees aanbestedingsdocument, elektronische communicatiemiddelen, procedure ed.

Ook werden er een aantal nieuwe regels rond de aanstelling van advocaten in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure opgenomen. Een opdracht mag worden geplaatst, na raadpleging – indien dit mogelijk is- van de voorwaarden van meerdere advocaten maar zónder dat om de indiening van offertes moet worden gevraagd. De opdrachten mogen echter niet tot stand komen via een aanvaarde factuur, tenzij de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro. Het bewijs van die raadpleging zal door de aanbestedende overheid moeten worden geleverd.

De meerderheid van de nieuwe regels treden in werking op 30 juni 2017.