Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuw vanaf 29 april 2019: verplichte vermelding bij de vrijstelling van prestaties

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

In het kader van de jobsdeal treedt het nieuwe artikel 37/12 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op 29 april 2019 in werking.

Dat artikel legt een verplichting op aan de werkgever die in onderling akkoord met de werknemer deze laatste vrijstelt van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn.

De werkgever dient de werknemer verplicht schriftelijk te melden dat deze zich binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, moet inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waar hij zijn woonplaats heeft.

Het is de bedoeling van de regering dat de werknemer zijn snellere verplichting tot inschrijving niet uit het oog verliest.