Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

NIEUW: wijzigingen rijopleiding sinds 1 maart 2024

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

 

Wie voortaan een rijbewijs wil halen, zal rekening moeten houden met de volgende twee wijzigingen:

 

  • Vormingsmoment begeleider – voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36) en vervallen voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvoor eenmalig voorlopig rijbewijs (M12) werd aangevraagd:

De begeleider van een dergelijke kandidaat-bestuurder zal voortaan verplicht worden om een vormingsmoment van drie uur (fysiek of digitaal) te volgen in een erkende rijschool. De begeleiders krijgen een opfrissing van de verkeersregels en informatie over hoe ze iemand moeten leren rijden.

Voornamelijk de opfrissing is van belang om te vermijden dat kandidaat-bestuurders fouten worden aangeleerd en hierdoor gevaarlijk rijgedrag vertonen.

Om deze reden dient de vorming minstens vijf maanden vóór het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder te worden gevolgd.

De attesten blijven gedurende tien jaar geldig. De kostprijs van het vormingsmoment bedraagt twintig euro.

 

  • Langere oefenperiode – vijf maanden in plaats van drie maanden:

Zowel kandidaat-bestuurders die met de rijschool leren rijden, als diegenen die leren rijden met een (vrije) begeleider moeten minstens vijf maanden oefenen.

De periode begint te lopen vanaf het moment dat een kandidaat-bestuurder in het bezit wordt gesteld van zijn of haar voorlopig rijbewijs.

Na deze periode kan dan een praktijkexamen worden ingepland.

Deze regel geldt ook voor wie het voorlopig rijbewijs vóór 1 maart 2024 heeft verkregen maar pas na deze datum het praktijkexamen dient af te leggen.

 

Beide regels zijn volgens minister Lydia Peeters ingevoerd ter bevordering van de verkeersveiligheid.