Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe controletaak voor de architect

  • Bouwrecht

We hadden het eerder al over de nieuwe Wet Peeters: waarbij vanaf 1 juli 2018 aannemers en studiebureaus verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen en appartementen waarbij het verplicht is om beroep te doen op een architect.

Artikel 12 van deze wet legt aan de aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector de verplichting op om een verzekeringsattest te overhandigen aan de bouwheer of de eventuele promotor. Dit artikel stelt verder dat het attest ook moet bezorgd worden aan de architect.

Dit zorgt dus voor een bijkomende controletaak voor de architect – uiteraard enkel indien de nieuwe wet van toepassing is -die een boete riskeert als hij nalaat dit te doen.

De controleplicht heeft enkel betrekking tot het voorleggen van een verzekeringsattest, niet op de inhoud ervan.

Het attest moet overhandigd worden, vóórdat er enig onroerend werk wordt aangevat.

Wat moet de architect doen, indien er geen verzekeringsattest kan voorgelegd worden? De architect kan dit dan best noteren, de bouwheer inlichten en mogelijks vragen om de aannemer (of andere dienstverlener) de toegang tot de werf te ontzeggen.

Wat indien de aannemer de werken alsnog start of verderzet zonder het gevraagde attest? De architect heeft in principe geen verplichting dit te melden aan de bevoegde ambtenaren, maar vermoedelijk is dit de beste methode om enig risico van verantwoordelijkheid voor de architect omwille van het ontbreken van verzekeringsattesten uit te sluiten en daarom aangewezen.

Indien er vragen zijn over deze nieuwe verplichting, kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Karen Kelchtermans