Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe polyvalente ruimte kent vuurdoop

  • Algemeen
  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Op 8 december vond, in samenwerking met het CLB Externe Preventie, het seminarie inzake re-integratie van langdurig zieken en medische overmacht plaats.

Mr. Geert Joosten belichtte het nieuwe wetgevende kader, waarna dokter Wietske Hoogerwerf toelichting gaf bij de praktische toepassing van de nieuwe regelgeving.

Het seminarie vond plaats in de nieuwe polyvalente ruimte van ons kantoor. Een meer dan geslaagde vuurdoop!