Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe publicatie Mr. Jan Swennen

  • Algemeen

Naast het ter harte nemen van de belangen van onze cliënten, trachten onze advocaten tevens hun steentje bij te dragen op wetenschappelijk vlak.

Zo is Mr. Jan Swennen co-auteur van het Handboek voor de advocaat-stagiair strafprocesrecht, dat in 2012 verscheen bij uitgever Kluwer.