Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

NIEUWE PUBLICATIE MR. JORIS GEBRUERS

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

De situatie waarin een bouwheer kortstondig gebruikmaakt van het perceel van de buurman om bouwwerken op het eigen perceel te kunnen uitvoeren, is niet zonder risico. Uit verschillende publicaties op internet blijkt dat de rechtsgevolgen van dergelijk handelen onzeker zijn. Zonder uitdrukkelijke toestemming (of gedogen) van de eigenaar, begeeft de bouwheer zich in een strook juridisch niemandsland. Een recent arrest biedt de gelegenheid om bij die problematiek stil te staan. Na een korte schets van de aan de uitspraak onderliggende feiten worden in het artikel de vorderingsmogelijkheden van de buurman en de afweermogelijkheden van de bouwheer tegen het licht gehouden. Als afsluiter gaat het artikel na of een omgevingsvergunning het tijdelijke gebruik van het perceel van een derde mogelijk maakt.