Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

NIEUWIGHEDEN IN HET ARBEIDSRECHT !

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

We hebben er lang op moeten wachten maar op 10 november 2022 werd de wet houdende arbeidsbepalingen, ook wel de ‘arbeidsdeal’ genoemd, eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij sommen graag kort voor u de belangrijkste nieuwigheden op.

 

  1. Deeltijdse variabele uurroosters moeten langer op voorhand worden meegedeeld

De ‘arbeidsdeal’ voorziet in een verlenging van deze termijn. Voortaan zal de werkgever het deeltijds variabel uurrooster minstens 7 werkdagen (momenteel minstens 5 werkdagen) vooraf ter kennis moeten brengen aan de werkgever.

 

  1. Mogelijkheid tot de invoering van een vierwerkdagenweek

De voltijdse werknemer krijgt de mogelijkheid om op zijn verzoek zijn prestaties te verrichten over 4 werkdagen in plaats van 5 werkdagen.

 

  1. Mogelijkheid tot de invoering van een wisselend weekregime

De voltijdse werknemer krijgt de mogelijkheid om op zijn verzoek te werken in een wisselend weekregime.

 

  1. Het recht op deconnectie voor werknemers

Werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die minstens 20 werknemers in dienst heeft, hebben het recht om niet bereikbaar te zijn buiten de arbeidstijd. Dit wil zeggen om de verbinding met digitale werkinstrumenten waaronder communicatiemiddelen te verbreken zonder dat ze negatieve gevolgen ondervinden van het niet-beantwoorden van een e-mail, telefoontje op bericht.

 

  1. Het transitietraject bij ontslag

Het transitietraject biedt een kader aan waarbij de werknemer gedurende de opzeggingstermijn aan de slag kan bij een andere werkgever-gebruiker met het oog op een definitieve aanwerving bij die laatste.

 

 

Wanneer treden deze nieuwigheden in werking ?

In principe zullen bovenstaande nieuwigheden op 20 november 2022 inwerking treden, maar er werden door de wetgever reeds enkele afwijkingen voorzien.

Indien u graag bijkomende informatie over deze maatregelen ontvangt, kan u zich steeds richten tot mr. Geert Joosten en mr. Karlien Vanweser.