Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Digitale kennisgeving via Omgevingsloket doet beroepstermijn slechts uitgesteld aanvangen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in twee recente arresten van 12 januari 2023 dat de digitale kennisgeving via het Omgevingsloket onvolledig is. De gevolgen zijn niet mals: uitstel van het startpunt van de beroepstermijn met vier maanden.

Heikel punt in het vergunningstraject: laat u niet in de (be)maling nemen!

Moet je nu de bronbemaling gelijktijdig aanvragen met de omgevingsvergunning voor het bouwen zelf?

SLACHTOFFERS MINDER LANG IN DE KOU?

NIEUWE WET MOET HULP SNELLER MOGELIJK MAKEN VOOR SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN

EUROPEES HOF VAN JUSTITIE : PAKKETREIZIGER HEEFT RECHT OP KORTING ALS PAKKETREIS DOOR COVIDBEPERKINGEN WORDT GETROFFEN

Reizigers hebben recht op een prijsverlaging van hun pakketreis als zij tijdens hun vakantie getroffen worden door onverwacht opgelegde coronamaatregelen.

Vermindering van de onroerende voorheffing: vanaf nu verdeling mogelijk tussen co-ouders

Vanaf aanslagjaar 2023 is het mogelijk om de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen waarvoor groeipakket wordt uitgekeerd wél proportioneel te verdelen tussen de ouders die niet langer samenwonen. Deze nieuwe regeling werd ingevoerd naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2022.

Karen Kelchtermans schittert in het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers!

Er werd een Europees Aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd? GEVACO ADVOCATEN weet raad

Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) treedt een specifieke, in de EAB-wet uitgeschreven procedure in werking. U kan u bij ons gespecialiseerd team van strafrecht advocaten terecht voor bijstand, advies en verdediging.

Droogteschade moet worden vergoed

In mijn vorige artikelen gaf ik reeds meer duiding omtrent ‘schade door grondverzakking’ en de ‘droogtewet’ die door de verzekeraars werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

Uitnodiging seminarie 02.02.2023: Belangrijke nieuwigheden in het arbeidsrecht: bent u nog mee?

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen