Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Consument voortaan beter beschermd door nieuwe garantieregels

Vanaf 1 juni 2022 heb je als consument ook écht twee jaar garantie

Kato Laeremans wint het Vlaams Pleitjuweel!

STRAF > STRAFFER > STRAFST!

Vacature Straf- en Strafprocesrecht

Wil jij deel uitmaken van een gepassioneerd en ambitieus team van strafrechtadvocaten, join our team!

INSPECTIEDIENSTEN VOEREN BLITZ-CONTROLES UIT!

De verschillende inspectiediensten inzake sociale zekerheid, zoals deze van de RSZ, RVA, RIZIV, …. gaan in de maand mei weer letterlijk de baan op om blitz-controles uit te voeren.gee

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest van 14 december 2021. In dit arrest benadrukt het Hof van Cassatie benadrukt de bewijslast die het Openbaar Ministerie draagt in strafzaken. Dit principe luidt: “U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.” Het is algemeen principe en geldt bijgevolg dus ook voor ondernemingen.  

Peter Bouts wordt nieuwe voorzitter van de OCB

Afgelopen week nam partner Peter Bouts de voorzittershamer over van de Ondernemersclub Beringen (OCB)

Tussenkomst van het PROMAZ-FONDS voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolie. (Mazout)

Wanneer u een woning moet verkopen en/of wanneer er grondverontreiniging wordt vastgesteld ten gevolge van een lekkage van een stookolietank,  en er een sanering opdringt zal u een fikse som hiervoor mogen betalen. Vanaf 1 april 2022 kan u nu een beroep doen op een Fonds dat u financiële tegemoetkoming kan bieden.

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

KOOP JE PROCES AF - Strafrecht is meer dan verhalen over processen, pleidooien en bijhorende smeuïge krantenartikels. Een strafproces kan ook totaal anders worden afgewikkeld door een minnelijke schikking te betalen. Hoe doe ik dat en kom ik er voor in aanmerking ? Wat is dat juist ? Meester Jan Swennen geeft tekst en uitleg.

HELP, iemand deed iets in mijn drankje !

Over spiking en de race tegen de klok.

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

PrivacybeleidCookiebeleid