Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Vermindering van de onroerende voorheffing: vanaf nu verdeling mogelijk tussen co-ouders

Vanaf aanslagjaar 2023 is het mogelijk om de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen waarvoor groeipakket wordt uitgekeerd wél proportioneel te verdelen tussen de ouders die niet langer samenwonen. Deze nieuwe regeling werd ingevoerd naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2022.

Karen Kelchtermans schittert in het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers!

Er werd een Europees Aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd? GEVACO ADVOCATEN weet raad

Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) treedt een specifieke, in de EAB-wet uitgeschreven procedure in werking. U kan u bij ons gespecialiseerd team van strafrecht advocaten terecht voor bijstand, advies en verdediging.

Droogteschade moet worden vergoed

In mijn vorige artikelen gaf ik reeds meer duiding omtrent ‘schade door grondverzakking’ en de ‘droogtewet’ die door de verzekeraars werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

Uitnodiging seminarie 02.02.2023: Belangrijke nieuwigheden in het arbeidsrecht: bent u nog mee?

De zaak der wegen in de geïntegreerde procedure… to be continued.

In haar tussenarrest van 24 november 2022 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Het voorwerp van beide vragen is de geïntegreerde procedure bij een omgevingvergunningsaanvraag in graad van administratief beroep. Wat met uw vergunningsaanvraag indien de Vlaamse regering de beslissing van de gemeenteraad omtrent een gemeenteweg vernietigt?

Wat te doen bij overlast van houtkachels?

Door de hoge energieprijzen grijpen steeds meer Vlamingen terug naar een ouderwetse houtkachel om hun woning te verwarmen. Het klimaat heeft last van deze kachels. Recent onderzoek toont immers aan dat de fijnstofuitstoot van houtkachels tot 7 maal hoger ligt dan de officiële testcijfers.

HET STRAFWETBOEK NOG WAT STRAFFER

Op 31 december 2022 trad de wet van de wet van 6 december 2022, alias de wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken (versie IIbis), in werking.

Nieuwe polyvalente ruimte kent vuurdoop

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen