Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

FEBRUARI 2022 – BELANGRIJKE MAAND VOOR TRANSPORTSECTOR EN KOERIERDIENSTEN

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de sociale inspectiediensten aangekondigd wanneer zij controles zullen uitoefenen.

PANOREPORTAGE OVER BOUWBEDROG – ADVIESPAKKET BOUW VASTE PRIJS

Gisteren waren er schrijnende beelden te zien in de PANO reportage over ‘bouwbedrog’ op VRT, waarin gedupeerden van gefailleerde aannemers hun verhaal doen. Jammer genoeg komen deze verhalen ons maar al te bekend voor.

Verborgen gebrek vs. niet-conforme levering

Wanneer een verkochte zaak is aangetast door een verborgen gebrek, kan de koper een rechtsvordering ter vrijwaring voor verborgen gebreken instellen.

Kosteloze verwarming en elektriciteit: nog steeds een “voordeel” van alle aard?

Sinds 1 januari 2022 wordt het voordeel van alle aard dat bestaat uit de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit enkel nog op forfaitaire basis belast als diegene die het voordeel verleent, tevens ook het onroerend goed zelf ter beschikking stelt. Een nieuwe voorwaarde dus, die toch wel wat vragen oproept.

Afschaffing attest verlaagd btw-tarief 6%

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. De woning moet bijvoorbeeld (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, ouder zijn dan 10 jaar,…. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief diende de aannemer een attest op te maken waar de klant bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning.

Juridische bedenkingen bij een algemene vaccinatieverplichting

In sommige Europese landen werd het reeds beslist, in België overweegt de regering het: een algemene vaccinatieplicht. Maar kan dat zomaar? En wat te doen met vaccin-weigeraars? Of met mensen die niet (langer) in staat zijn hun goedkeuring of instemming te geven met deze vaccinatie?

“TERBESCHIKKINGSTELLING” – Wie, wat, wanneer en waarom?

“Terbeschikkingstelling” is een term die de laatste tijd veelvuldig aan bod kwam in de media en actualiteit. Wat betekent dit precies, wie komt ervoor in aanmerking, wanneer kan de terbeschikkingstelling worden opgelegd en welke doeleinden streeft de rechtbank ermee na?

Zorgeloos oud worden: anticiperen op de stijgende dementiegraad met een zorgvolmacht.

Het aantal mensen met dementie in ons land zou tegen 2050 met 73 procent stijgen, zo werd gesteld in een recent artikel van VRT NWS. Deze cijfers benadrukken nogmaals het belang van vooruitdenken en voorzorgen nemen.

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest.

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

PrivacybeleidCookiebeleid