Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Overheidsopdrachten: vanaf 1 september 2023 nieuwe verplichtingen voor de overheid

Eerder dit jaar verscheen de wet van 8 februari 2023[1] in het Belgisch Staatsblad. Deze introduceert een aantal nieuwe verplichtingen voor de aanbestedende overheid.

Wijziging vergunningsaanvraag in graad van administratief beroep: enkel beperkte aanpassingen?

Bij arrest van 14 september 2023 sprak de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich nogmaals uit omtrent de wijziging een vergunningsaanvraag in graad van administratief beroep. Dit artikel gaat hier kort op in.

FISCALE VOORDELEN VOOR CO-OUDERS

Vanaf inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 is het mogelijk om in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing te verdelen onder de niet meer samenwonende ouders van kinderen.

Naar een meer genderinclusief rechtssysteem: wijziging geslachtsregistratie/voornaam om transredenen meermaals mogelijk vanaf 1 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof velde op 19 juni 2019 een belangrijk arrest waarin de Transgenderwet van 25 juni 2017 op een aantal punten vernietigd werd. Zo oordeelde het Hof dat de principiële onherroepelijkheid van een aanpassing van de geslachtsregistratie personen met een fluïde genderidentiteit op ongerechtvaardigde wijze discrimineert. Ook het feit dat transgenderpersonen hun voornaam maar éénmalig kunnen aanpassen is volgens het Hof ongrondwettig. Deze ongrondwettigheden worden nu door de wetgever rechtgezet met ingang van 1 oktober 2023 door de wet van 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie. 

HOMOGENEZINGSTHERAPIE STRAFBAAR IN BELGIË

Mr. Lewandowski behaalt getuigschrift beroepsopleiding Cassatietechniek- en procedures!

STATUTENWIJZIGING: VERMIJD PROBLEMEN EN AANSPRAKELIJKHEID DOOR TIJDIG ACTIE TE ONDERNEMEN. EEN GEWAARSCHUWD VENNOOTSCHAP IS ER TWEE WAARD!

Veel vennootschappen hebben de oefening van statutenwijziging nog niet gemaakt (nog maar 32,3%). De aanpassing van de statuten van uw vennootschap moet er komen omdat de statuten bepalingen kunnen bevatten die strijdig zijn met het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

GESPECIALISEERD ZORGCENTRUM DAG EN NACHT PARAAT VOOR SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD

GEBUISD…. EN NA PROCEDURE BIJ RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN TOCH ….GESLAAGD