Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Donderdag 25 mei – Kom sparren met onze professionals!

OOK SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE PSYCHISCHE GEWELDDADEN KUNNEN AANKLOPPEN BIJ HET SLACHTOFFERFONDS

Wanneer slachtoffers van opzettelijke gewelddaden financieel in de kou blijven staan, bestaat de mogelijkheid om een procedure in te leiden voor het Slachtofferfonds. Wat is precies de functie van dit Fonds en wanneer wordt er daadwerkelijk financiële hulp toegekend?

Gevaco sportief!

Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool vertegenwoordigde België op de FIRST LEGO LEAGUE! Gevaco Advocaten is een meer dan trotse partner.

UITERLIJK TOT 31 DECEMBER 2023 KAN U NOG EEN FISCALE REGULARISATIE AANVRAGEN!

DAN TOCH GEEN RELATIVITEITSVEREISTE EN ATTENTIEPLICHT

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit omtrent enkele beroepen tot vernietiging tegen de wetgeving van het Vlaamse Gewest die tot doel had de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te optimaliseren. In dit arrest werd geoordeeld dat twee  ontvankelijkheidsvoorwaarden strijdig zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het recht op bescherming van een gezond leefmilieu.

OPGELET VOOR EEN HYPO ACHTER HET STUUR!

BEPERKTE OF ESSENTIËLE AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN, WAT ZIJN DE CRITERIA?

EEN GEHUWDE DRAAGMOEDER: MAG DE BIOLOGISCHE WENSVADER GEWOON DE VADER ZIJN?