Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

UITNODIGING SEMINARIE BESTUURS- EN OMGEVINGSRECHT WOENSDAG 8 MAART 2023

Meer rendement bij omgevingsvergunningsaanvragen Actuele topics uit de praktijk en nieuwigheden!

UITNODIGING SEMINARIE FAMILIERECHT dinsdag 7 MAART 2023

En ze leefden nog lang en gelukkig…. Hoe een relatie juridisch vorm geven en wat als het mis loopt?

JEUGDORGANISATIES EN SPORTCLUBS SEDERT 1 FEBRUARI VERPLICHT OM STRAFREGISTER TE CONTROLEREN

Werkt uw jeugdorganisatie of sportclub met kinderen of jongeren ? Dan bent u vanaf 1 februari 2023 verplicht om het uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren van (nieuwe) meerderjarige medewerkers.

NIEUWE FACTUURVERMELDING BIJ VERLEGGING BTW

Actief in de bouwsector? Spits dan even de oren, want de regeling rond verlegging van de heffing werd vanaf 1 januari 2023 aangepast. Als aannemer moet u een extra vermelding opnemen op uw facturen. Wij lichten deze wijziging voor u toe.

Digitale kennisgeving via Omgevingsloket doet beroepstermijn slechts uitgesteld aanvangen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in twee recente arresten van 12 januari 2023 dat de digitale kennisgeving via het Omgevingsloket onvolledig is. De gevolgen zijn niet mals: uitstel van het startpunt van de beroepstermijn met vier maanden.

Heikel punt in het vergunningstraject: laat u niet in de (be)maling nemen!

Moet je nu de bronbemaling gelijktijdig aanvragen met de omgevingsvergunning voor het bouwen zelf?

SLACHTOFFERS MINDER LANG IN DE KOU?

NIEUWE WET MOET HULP SNELLER MOGELIJK MAKEN VOOR SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN

EUROPEES HOF VAN JUSTITIE : PAKKETREIZIGER HEEFT RECHT OP KORTING ALS PAKKETREIS DOOR COVIDBEPERKINGEN WORDT GETROFFEN

Reizigers hebben recht op een prijsverlaging van hun pakketreis als zij tijdens hun vakantie getroffen worden door onverwacht opgelegde coronamaatregelen.

Vermindering van de onroerende voorheffing: vanaf nu verdeling mogelijk tussen co-ouders

Vanaf aanslagjaar 2023 is het mogelijk om de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen waarvoor groeipakket wordt uitgekeerd wél proportioneel te verdelen tussen de ouders die niet langer samenwonen. Deze nieuwe regeling werd ingevoerd naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2022.