Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Achterstand Raad voor Vergunningsbetwistingen opgelost ?

Marc BOES, emeritus professor, is al tientallen jaren als advocaat bij ons kantoor in dienst. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 werd hij aangesteld als aanvullend raadslid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar hij binnenkort zal zetelen. In dat besluit werden nog vijf bijkomende personen aangesteld. Hopelijk zal die Raad voor Vergunningsbetwistingen er nu in slagen om de inmiddels toch wel hoge achterstand in behandeling van zaken en uitspreken van arresten in te halen.

Mr. Stefaan Lettens vennoot bij Geyskens – Vandeurzen & Vennoten

Ons kantoor is erg verheugd u te kunnen meedelen dat Mr. Stefaan Lettens vanaf september 2013 onze associatie als vennoot zal vervoegen. Mr. Lettens zal zich concentreren op de rechtsdomeinen Tax en Corporate en deze verder uitbouwen op ons kantoor. Hij patroneerde deze domeinen reeds vele jaren op het kantoor Monard - D'Hulst te Hasselt. Wij wensen Mr. Lettens te feliciteren en heten hem van harte welkom. Wij kijken uit naar een ongetwijfeld vruchtbare samenwerking.

Afscheid van Mr. Linda Lemmens

Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Linda Lemmens. Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen drie jaren en wensen haar alle succes toe.

Alweer een nieuwe nieuwsbrief

Het gerechtelijk verlof werd ingezet met een nieuwe nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden op juridisch vlak,

Wim MERTENS medeauteur Codex Milieurecht

Uitgeverij DIE KEURE heeft recent de Codex Milieurecht uitgegeven in de zogenaamde reeks "Blauwe wetboeken". Dat wetboek bevat de belangrijkste milieuwetgeving en samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer. Wim MERTENS, vennoot en hoofd van onze cel Administratief recht, is medeauteur van de Codex Milieurecht. Zijn bijdrage heeft voornamelijk betrekking op de Milieustakingsvordering.

De omgevingsvergunning – Voorontwerp van decreet goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd. Uit de nota aan de leden van de Vlaamse Regering blijkt dat het decreet haar effect niet zal missen. De Vlaamse regering heeft zich met dit decreet ten doel gesteld één vergunningsprocedure tot stand te brengen, waarin zowel stedenbouwkundige- als milieutechnische aspecten worden behand

Mr. Anne Heeren wint de Interlimburgse pleitwedstrijd

In een spannende strijd tegen geduchte tegenstrevers van de Balies van Roermond, Maastricht en Tongeren heeft Mr. Anne Heeren van ons kantoor op 19 april 2013 de gerenommeerde Interlimburgse pleitwedstrijd gewonnen. Met veel stijl, een duidelijke taal en met een juridisch sterk onderbouwd pleidooi wist Mr. Anne Heeren de jury te overtuigen. De jury was vol lof, ons kantoor vol trots. Wij wensen Mr. Anne Heeren, die met haar schitterende prestatie de fel begeerde beker terug naar de Balie van Hasselt br

Parkeerboetes mogelijk jarenlang onwettig uitgedeeld

Bij arrest van 28 februari 2013 stelde het Grondwettelijk Hof in antwoord op een prejudiciële vraag een schending vast betreffende de Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid. Er wordt alvast uitgekeken naar de reikwijdte van dit arrest.

Geyskens-Vandeurzen & Vennoten bekroond met de Belgian Legal Award Flanders 2013

Tijdens de officiële ceremonie van de "Belgian Legal Awards" op 14 maart 2013 werd ons kantoor uitgeroepen tot het kantoor van het jaar Vlaanderen 2013. Jaarlijks reikt de organisatie "Belgian Legal Awards" een aantal prijzen uit aan advocatenkantoren en juridische afdelingen die zich laten opmerken door uitmuntendheid, continuïteit en innovatiesterkte. Een professionele jury bestaande uit belangrijke actoren uit de juridische, economische en academische wereld beslist welke kantoren/legal departments deze

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

PrivacybeleidCookiebeleid