Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

BTW waarschuwing

Met ingang van 1 januari 2014 worden advocaten BTW-plichtig. Dit heeft belangrijke wijzigingen tot gevolg in de relatie advocaat-cliënt, zeker wanneer die laatste zelf niet BTW-plichtig is. Wij verstrekken u graag meer inlichtingen in dit verband.

Ons kantoor verwelkomt twee nieuwe stagiairs

Mr. Selina Cristiano en Mr. Annelore Verbeeck begonnen als stagiairs op ons kantoor aan een hopelijk succesvolle advocaten carrière. Onze associatie telt op dit ogenblik 26 advocaten. Samen met onze personeelsleden, bestaat het team vandaag uit 43 gemotiveerde krachten om ons cliënteel nog beter van dienst te kunnen zijn.

Advocaat Sandra Stulens maakt sedert september 2013 deel uit van onze groeiende groep

Advocaat Sandra Stulens maakt sedert september 2013 deel uit van onze groeiende groep van bekwame medewerkers. Mr. Sandra Stulens is een ervaren specialiste in het fiscaal-en vennootschapsrecht. Zij doceert over de BTW reglementering De bijzondere professionele ervaring die zij naast de advocatuur heeft opgedaan vormt een bijzondere troef. Mr. Sandra Stulens zal Mr. Stefaan Lettens bijstaan in de uitbouw van onze afdeling "Fiscaal recht". Wij zijn verheugd dat zij deel uitmaakt van ons kantoor en wensen

Achterstand Raad voor Vergunningsbetwistingen opgelost ?

Marc BOES, emeritus professor, is al tientallen jaren als advocaat bij ons kantoor in dienst. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 werd hij aangesteld als aanvullend raadslid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar hij binnenkort zal zetelen. In dat besluit werden nog vijf bijkomende personen aangesteld. Hopelijk zal die Raad voor Vergunningsbetwistingen er nu in slagen om de inmiddels toch wel hoge achterstand in behandeling van zaken en uitspreken van arresten in te halen.

Mr. Stefaan Lettens vennoot bij Geyskens – Vandeurzen & Vennoten

Ons kantoor is erg verheugd u te kunnen meedelen dat Mr. Stefaan Lettens vanaf september 2013 onze associatie als vennoot zal vervoegen. Mr. Lettens zal zich concentreren op de rechtsdomeinen Tax en Corporate en deze verder uitbouwen op ons kantoor. Hij patroneerde deze domeinen reeds vele jaren op het kantoor Monard - D'Hulst te Hasselt. Wij wensen Mr. Lettens te feliciteren en heten hem van harte welkom. Wij kijken uit naar een ongetwijfeld vruchtbare samenwerking.

Afscheid van Mr. Linda Lemmens

Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Linda Lemmens. Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen drie jaren en wensen haar alle succes toe.

Alweer een nieuwe nieuwsbrief

Het gerechtelijk verlof werd ingezet met een nieuwe nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden op juridisch vlak,

Wim MERTENS medeauteur Codex Milieurecht

Uitgeverij DIE KEURE heeft recent de Codex Milieurecht uitgegeven in de zogenaamde reeks "Blauwe wetboeken". Dat wetboek bevat de belangrijkste milieuwetgeving en samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer. Wim MERTENS, vennoot en hoofd van onze cel Administratief recht, is medeauteur van de Codex Milieurecht. Zijn bijdrage heeft voornamelijk betrekking op de Milieustakingsvordering.

De omgevingsvergunning – Voorontwerp van decreet goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd. Uit de nota aan de leden van de Vlaamse Regering blijkt dat het decreet haar effect niet zal missen. De Vlaamse regering heeft zich met dit decreet ten doel gesteld één vergunningsprocedure tot stand te brengen, waarin zowel stedenbouwkundige- als milieutechnische aspecten worden behand