Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Mr. Barbara Spapen vertegenwoordigt Balie Hasselt op Interlimburgse pleitwedstrijd

Mr. Barbara Spapen van ons kantoor is gekozen om op 19 maart 2011 Balie Hasselt te vertegenwoordigen op de Interlimburgse pleitwedstrijd. De beste pleiters van de Balies van Roermond, Maastricht, Tongeren en Hasselt houden een verbale strijd voor de felbegeerde wisselbeker.

Advocaat Linda Lemmens maakt sedert maart 2010 deel uit van onze groeiende groep

Advocaat Linda Lemmens (° 02.02.1964) maakt sedert maart 2010 deel uit van onze groeiende groep van bekwame medewerkers. Meester Linda Lemmens is een ervaren specialiste in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht voornamelijk voor cliënteel in de social-profit sector. Reeds in 1996 hield zij de openingsrede van het gerechtelijk jaar 1996-1997 aan de Balie te Hasselt en sedertdien publiceerde zij op regelmatige tijdstippen verschillende artikelen omtrent het arbeidsrecht. De bijzondere professionele e

Sportcodex 2009 Mr. Coomans is één van de auteurs

De sportcodex is een geannoteerde verzameling van alle reglementaire teksten in de Vlaamse Gemeenschap. Mr. Coomans is één van de auteurs. De uitgave 2009 is pas verschenen en verkrijgbaar bij Die Keure.

Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken.

Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken. Mr. Marc Geyskens was reeds erkend als bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke en handelszaken. Ons kantoor is dan ook gespecialiseerd in bemiddeling.

Opleidingscursus onderzoeksrechters

Op 21.04.2009 was Mr. Swennen gastspreker over het onderwerp voorlopige hechtenis op de gespecialiseerde opleidingscursus voor toekomstige onderzoeksrechters.

Dag van ICT VOKA

Mr. Jan Swennen en Mr. Christoph Bielen hebben op 18.03.2009 op de Dag van ICT van VOKA een uiteenzetting gegeven over illegale software en de strafrechtelijke gevolgen van commerciële piraterij. Klik op meer voor een link naar de slides en de tekst.

Feest

Wij danken ons cliënteel dat naar aanleiding van de festiviteiten die wij organiseerden ter gelegenheid van de uitbreiding van de kantoorruimtes een bedrag van 8.765 EUR stortte aan de VZW Stijn. Meer informatie over de VZW Stijn kunt u terugvinden op http://www.stijn.be

Nieuwe vennoot, medewerkster en stagiairs

In onze betrachting om voortdurend in degelijkheid en ervaring te investeren verwelkomden wij met Mr. Peter Bouts een nieuwe vennoot. Advocaat Peter Bouts kon overtuigd worden om vanaf 01.01.2009 zijn carrière als advocaat verder te zetten en uit te bouwen als mede-vennoot in onze associatie. Zijn sterke persoonlijkheid en inzet voor het cliënteel zijn een garantie voor de verdere professionalisering van onze associatie. Naast Mr. Bouts mochten wij ook Mr. Karen Kelchtermans als medewerkster verwelkomen. M

Nu ook fiscale inhoudingsplicht bij factuur aannemer!

Sedert 1 januari 2009 moet u ook de fiscale schulden controleren van een aannemer. Heeft de aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% van de factuur inhouden en doorstorten aan de fiscus. Klik op de link voor meer informatie. Dit was sinds begin 2008 al zo voor sociale schulden. Heeft uw aannemer sociale schulden, dan moet u 35% inhouden op zijn factuur en dit doorstorten aan de RSZ. Iets gelijkaardig geldt nu ook voor de fiscus. Heeft uw aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% inhouden op zijn