Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Nu ook fiscale inhoudingsplicht bij factuur aannemer!

Sedert 1 januari 2009 moet u ook de fiscale schulden controleren van een aannemer. Heeft de aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% van de factuur inhouden en doorstorten aan de fiscus. Klik op de link voor meer informatie. Dit was sinds begin 2008 al zo voor sociale schulden. Heeft uw aannemer sociale schulden, dan moet u 35% inhouden op zijn factuur en dit doorstorten aan de RSZ. Iets gelijkaardig geldt nu ook voor de fiscus. Heeft uw aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% inhouden op zijn

Studiedag sportrecht

Mr. C. Coomans en Mr. H. Tielens hebben op 2 oktober voor de juristenclub een lezing gegeven over “Sport op school & in clubverband: wie is aansprakelijk als er iets misgaat?â€_x009d_

Waar haalt de sportbeoefenaar zijn gelijk ?

Cyriel Coomans sprak ter gelegenheid van de 15de VRG-Alumnidag van de KU Leuven over o.m. de bevoegdheid van sportfederaties om recht te spreken. Aansluitend daarbij werd toelichting verstrekt over het beroep op de rechter (zowel in kort geding als ten gronde) in tuchtzaken, bij administratieve sancties en bij niet naleving van de reglementen. Ook arbitrage en mediatie werden in het kader van het sportrecht gepromoot. De tekst hierover kan u lezen in het n.a.v. die dag uitgegeven referatenboek.

Arrest Hamer stelt paal en perk aan laattijdige herstelvorderingen n.a.v. stedenbouwmisdrijven

Op 27.11.2007 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn ook geldt t.a.v herstelmaatregelen die gevorderd worden n.a.v. bouwmisdrijven. Het Hof oordeelde dat een periode van vijf jaar tussen het vaststellen van het illegale karakter van het gebouw en de inleiding van de herstelvordering bij de rechter onverenigbaar is met de vereiste van de redelijke termijn. Krachtens artikel 149 e.v. van het decreet houdende de or

Recht voor Ondernemers

Weetjes en Wetjes uit het Nieuwe Bodemsaneringsdecreet. Praktische tips voor de bedrijfsvoering. Wim Mertens en Andy Beelen spraken op 28.11.2007 te Hasselt bij VOKA.