Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Onderschat het belang van een voorlopige oplevering niet

  • Bouwrecht

Wij merken dat het belang van een voorlopige oplevering in de praktijk vaak wordt onderschat.

Nochtans is dit één van de belangrijkste momenten in het bouwproces, zodat wij de basisprincipes nog eens op een rijtje zetten.

Wanneer de werken klaar zijn, is het aan de aannemer om deze op te leveren. De bouwheer krijgt op dat moment de mogelijkheid om de werken te keuren en na te zien of ze wel volledig en degelijk werden uitgevoerd, volgens de regels van de kunst en conform de plannen, het lastenboek en de afspraken.

Het is aangewezen dat de voorlopige oplevering plaatsvindt in de aanwezigheid van minstens de bouwheer, de architect en de aannemer en dat er een proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt opgesteld én ondertekend door alle partijen, waarin de eventuele gebreken en opmerkingen worden opgesomd, alsook de termijn waarbinnen ze moeten opgelost worden.

Aandachtspunten:

  1. Bereid je grondig voor op de voorlopige oplevering in samenspraak met de architect
  2. Noteer alle gebreken of kleine zaken die nog moeten uitgevoerd worden volledig en zeer nauwkeurig in het pv
  3. Noteer uiterlijke datum waarbinnen de gebreken of kleine zaken moeten hersteld/uitgevoerd worden
  4. Elke partij dient een exemplaar van het pv te ontvangen
  5. Het proces-verbaal dient ondertekend te worden door alle partijen

Indien de werken nog niet in staat zijn om voorlopig opgeleverd te worden, kan de voorlopige oplevering geweigerd worden door de bouwheer. Ook kan de voorlopige oplevering slechts onder voorbehoud aanvaard worden.

Het is aangewezen dat je het pand niet betrekt, zolang de voorlopige oplevering niet heeft plaatsgevonden.  In sommige aannemingsovereenkomsten wordt immers bepaald, dat indien men een woning of pand gaat bewonen/betrekken zonder enig voorbehoud te maken, dit als een aanvaarding van de werken kan beschouwd worden, waardoor een stilzwijgende oplevering plaats heeft gevonden.

Gevolgen van de voorlopige oplevering:

  1. De zichtbare gebreken zijn gedekt
  2. Eindpunt van de uitvoeringstermijn
  3. De werken worden ter beschikking gesteld van de bouwheer, zodat het risico overgaat op de bouwheer
  4. De termijn van 10 jarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer begint (in de meeste gevallen) te lopen (art. 1792 en 2270 B.W.)

In principe kunnen partijen contractueel zelf de wijze en de modaliteiten van de oplevering bepalen en ook bepalen of er een formele definitieve oplevering moet plaatsvinden. Enkel bij opdrachten in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten en de woningbouwwet (wet Breyne) werd er een duidelijke reglementering door de wetgever voorzien, die wij een andere keer zullen bespreken.

 

Karen Kelchtermans