Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Onteigening sneltramlijn Spartacusproject

  • Algemeen

In het Belgisch Staatsblad van 02.10.2014 is het onteigeningsbesluit van 12.06.2014 m.b.t. de sneltramlijn Hasselt-Maastricht (tot Belgisch/Nederlandse grens te Lanaken) gepubliceerd.
De Vlaamse Overheid heeft daarin machtiging gegeven aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn om tot onteigening over te gaan van gronden die op het tracé van de sneltram liggen gelegen in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken.
Eveneens heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken beslist dat de inbezitname van die gronden onmiddellijk en bij uiterste hoogdringendheid dient te gebeuren.

Personen die niet akkoord zijn met de onteigening kunnen tegen het onteigeningsbesluit een verzoekschrift tot schorsing en/of nietigverklaring indienen bij de Raad van State tot uiterlijk 01.12.2014.

Indien u niet akkoord bent met de voorgestelde onteigeningsvergoeding, zal er door de Lijn een onteigeningsprocedure bij het Vredegerecht ingesteld worden.
Daar zal dan een gerechtsdeskundige aangesteld worden die advies moet geven aan de Vrederechter over de waarde van datgene wat onteigend wordt.

In beide procedures heeft ons kantoor heel wat ervaring en helpen wij u graag.